[p. 120]

4191 (1518a). Briefkaart aan E. Bouws: Bellevue, 16 maart 1933

Bellevue, Donderdag.

Beste Bouws,

Gelijk hiermee zend ik je mijn stuk over de planken terug; ik las het over, maar bij nader inzien, vind ik den z.g. briefvorm toch het beste.357 Als artikel zou ik het meer moeten verantwoorden, het langer maken, en de aardige, directe toon die het nu heeft, zou dan misschien verloren gaan. Nu is het èn positief, èn toch en passant verteld. Wel schreef ik er een blz. bij, die ik vergeten had (blz. 5b). Kan je het zoo schikken dat het ding in Mei verschijnt? Voor Augustus maak ik dan wel een andere brief. Reinald Godius358 neem ik hoogstwschl. terug; ik geloof dat ding toch maar ga versmelten in mijn ‘roman’.

Nu, vergeet je de omslagen niet? ik hunker ernaar om naar den binder te gaan. Je zond me fl.4. te veel voor de reis, maar misschien is dit voor het eten in de trein bedoeld??? Je kan nooit weten!... Het honorarium daarentegen bleef nog uit.

Hart. groeten van je

E.

Ik wil die fl.4. ook wel beschouwen als bestemd voor al de postzegels die ik aan Forum verdoe!

357‘De grote dingen van de planken’ in Forum 2 (1933) 9 (september), p. 641-658 (Vw 2, p. 537-555), oorspronkelijk bestemd voor een door DP voorgesteld speciaal brievennummer van Forum.
358‘...E poi muori’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie