E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bellevue, [13 september 1933]

Bellevue, 13 Sept.

Beste Menno,

Vic plaatst geen rectificatie tenzij ik erop sta, en ‘Kathleen’ is een tikfout van de juffrouw, zegt hij. Ik sta er niet op, maar wil mijn erratum behouden. Ik schrijf hem dat nu. Wil je mij dus dat erratum omgaand terugsturen?

Jan Gr. heeft wschl. het hfdst. over De Kalender en de Notaris weggemaakt. Hij zegt dat hij het al 10 dagen uit Br. terugzond en ik heb het nooit ontvangen. Er is nog een kleine kans dat hij het toch onder zijn papieren of niet verzonden post terugvindt, anders is het verdomd vervelend! Ik heb geen tijd en geen energie om dat alles over te maken, en het was een uitstekend slothoofdstuk. Misschien komt het nog terecht?...

Komen mijn 2 verhalen nu zeker in het volgende nummer?

Heb je Jany het stuk over Java gestuurd?

Als je nu met Maurice en Zijlstra de reorganisatie van Forum bespreekt, leg dan goed de nadruk op volstrekte onafhankelijkheid van elke redactie. Vertel Maurice desnoods dat het voor jou even beroerd is om katholieke stukjes te lezen als voor hem om onkatholieke lectuur bij zijn lezers in de bus te doen. Anders komt later allerlei gedonder over dit punt; de katholieke Vlaamsche redactie begint dan toch te kankeren, enz. Het is beter de puntjes op de i's te zetten tegenover Maurice vóór de grap begint.

Ik schrijf nu hevig door aan Ducroo. Honderd blzn. weer, behalve wat al naar Brussel is. Je zult zien dat de ‘gesprekken’ nu totaal overstroomd zijn door de ‘herinneringen’. Wijdenes is op komst! Als mijn herinneringen getypt zijn, zal ik je een heel pak sturen; schrijf me dan uitgebreid je reactie daarop (ook als die geheel ongunstig is, en in ieder geval kritisch) want die reactie verwerk ik dan weer in ons ‘gesprek’!

Het pak dat ik je stuur kan je dan doorsturen naar Jany, want het is in principe voor De Gids bestemd.

Antwoord even op al mijn vragen. Hart. groeten van je

E.

Jan schrijft me ook dat Scholte het baantje heeft. Après tout: herzlichst felizitiert dat dit Schöns je doch gepassiert is! Das war doch ein Schweinhundenplatz, nicht?

Dit ‘Duitsch’ komt een beetje door Nietzsche, wiens eerste deel ik nu weer lees, naast een leven van hem door Halévy. Ik snak naar zijn brieven! Je had absoluut gelijk toen je me schreef dat hij het type was van den eersterangskerel; menschen als hij doen ons zelf beseffen hoe al onze wrok tegen de boerelullen eigenlijk dépit is, omdat wij niet kunnen bewonderen. Hij is zeker ook edeler dan Multatuli - wat niet wegneemt dat M. met hem gemeen heeft dat hij zooveel grooter was dan alle vrienden tot wie hij zich wendde bij gebrek aan beters. De verhouding Nietzsche - Overbeck, Nietsche - Rohde is eigenlijk, vanop een afstand gezien, touchant. Misschien gaf toch alleen Wagner hem wat hij zocht, althans aan enthousiasme; zoolang hij nog aan hem kon gelooven.

De wereld, het heele landschap, is toch alleen prachtig met een verhouding van eersterangsmenschen erin. Ik geniet van ‘Triebschen’ via Nietzsche in ‘La Feuilleraie’!

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie