E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bellevue, [14 september 1933]

Bellevue, 14 Sept.

(Half 10, nog half in slaap.)

Beste Menno,

Dank voor je kiekjes; het zijn de bedoelde. Maar wel graag nog die 2 mooie waar jij op zoek bent naar Nietzsche!

Kwestie Mayerhaulde. Het kan zijn dat Otten, ‘die russisch kent’, gelijk heeft, en dat het - in het Russisch altijd - moet met een e; maar aangezien ik de eenige niet ben die het in verder buitenland met a schrijft, mag het anders. (Ik denk trouwens dat het in het Russisch zal zijn met noch een e, noch een a.) Ik zal wachten tot Alexeiëff terug is, die een Rus is, om hierover zekerheid te hebben. In ieder geval kan Otten of jij in Geist und Gesicht des Bolschewismus van R. Fülöp-Miller den naam Mayerhold-met-a zien van blz. 157-blz. 181 en nog overal elders. ik heb Malraux erover opgebeld die mij verzekert dat in de Fransche en Duitsche pers de naam ‘indifféremment’ voorkomt met e en a. Wil je niet even naar een leeszaal gaan en nakijken of dit zoo is of niet? Wat een stronthistorie! Bep zegt dat zij het zelf altijd met een e geschreven heeft, maar absoluut zeker is dat zij het ook vaak met een a heeft zien staan.

Bep en ik gaan straks naar Chantilly voor 2 dagen, en dan is het Zaterdag. Maandag a.s. kan ik nog andere ‘bronnen’ met pagina en al opgeven, denk ik, maar de sop is de kool niet waard. Het is jammer dat Alexeiëff nog altijd door Oostenrijk lummelt... Nogmaals jesses en bah!

Gr. schreef mij gisteren dat Scholte het baantje al had! ‘Buiten Schilt om door den ploert De Lang benoemd’ schreef hij.

Nu je stuk over Die Sammlung. Ik ben het natuurlijk met je over Wassermann eens, maar vind je werkelijk dat dit het moment is om tegen die menschen te schrijven? Dat begrijp ik nu niet. Ik vind het verdomd sympathiek dat al deze uitgestootenen bij ons en elders uitgegeven worden, ik zou daarover alleen maar met lof kunnen schrijven zonder te letten op de kwaliteit van hun literatuur, die altijd nog beter is dan die van Mein Kampf; zooals Wassermann zelf een licht blijft, een kalender, vergeleken bij de Ahrische Führerrs (met en zonder Beihang).

Bouws is ten eenenmale unspeakable; geen wonder dat hij zichzelf als zoodanig handhaaft. Jij hebt zijn brief aan mij nog over die kwestie, lees het ‘misverstand’ daarin na...

Hartelijke groeten van je

E.

P.S. (10 uur, iets meer wakker)

Zend me in ieder geval het erratum terug. Ik wil deze zaak nu precies afdoen; hoe idioot ze ook is - en nu Ant toch vergevensgezind glimlacht...

Kan je dat stuk over Die Sammlung niet nog even hierheen zenden? Plaats het anders met een noot dat ik er mij niet solidair mee verklaar, in zooverre dat ik weliswaar niets voel voor W., maar heel veel voor het uitgeven van alles wat in Duitschland verworpen wordt. Zelfs Donker en Den Doolaard ben ik bereid te omhelzen als ik ze tegenover de Plee-Drieëenheid Hitler-Goering-Göbbels zie.

P.P.S. (11 uur, alvorens naar de post te gaan.)

De Kalender en Notaris komen daarnet ‘par avion’ binnengezeild. Hoera hoera! ons boek blijft compleet!

Wàt is je ‘voorrede’ over Stirner? ‘Voorrede’ waarvoor?

Ten slotte en om het verdere gedonder, na terugkomst uit Chantilly, te ontgaan, hierbij een ander erratum dat de zaak beslist. Tant pis als het langer wordt, het is nu ook zooveel ‘belangrijker’ geworden! Doe me het plezier dit nu gauw te plaatsen en de stomme historie ermee te begraven. - En nog iets: vind je dit stuk te lang of niet aardig, plaats dan het andere zooals je het hebt, na alleen veranderd te hebben wat je zelf aangaf, dus ‘een van onze kranten’ in ‘de N.R.C. van 5 Sept. j.l.’ - Goed? - Oef!

(Half 1 gaan wij naar den trein!)

Je hebt me nog altijd niet geschreven wat er met Truida gebeurd is! Waar is ze nu?

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie