De smalle mens

Secundaire literatuur

Menno ter Braak, ‘De Smalle Mensch’ In: In gesprek met de onzen (1946)
Menno ter Braak, ‘De smalle mens’ In: Verzameld werk. Deel 5 (1949)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Deel 1 (1962)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Deel 2 (1964)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Deel 3 (1965)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940. Deel 4 (1967)
Menno ter Braak, ‘De smalle mensch’ In: Vaderlandartikelen 1934 (2009)
Menno ter Braak en E. du Perron, Briefwisseling tussen Menno ter Braak en E. du Perron 1930-1940 (herziene editie) (2009)
Anton van Duinkerken, ‘Kroniek der Nederlandsche letteren’ In: De Gids. Jaargang 99 (1935)
Jacques Gans en E. du Perron, ‘4. (1517) E. du Perron aan J. Gans: Bellevue, 15 maart 1933’ In: 'Als het moet, alleen tegen de geheele wereld'. De briefwisseling tussen E. du Perron en Jacques Gans 1933-1936 (2007)
Jacques Gans en E. du Perron, ‘2. (1498) E. du Perron aan J. Gans: Bellevue, 25 februari 1933’ In: 'Als het moet, alleen tegen de geheele wereld'. De briefwisseling tussen E. du Perron en Jacques Gans 1933-1936 (2007)
Jacques Gans en E. du Perron, ‘3. (1510) E. du Perron aan J. Gans: Bellevue, 9 maart 1933’ In: 'Als het moet, alleen tegen de geheele wereld'. De briefwisseling tussen E. du Perron en Jacques Gans 1933-1936 (2007)
Martinus Nijhoff, ‘De smalle mens tussen machten en massa's E. du Perron: ‘De smalle mens’’ In: Verzameld werk II. Kritisch en verhalend proza (1961)