24. (2310) E. du Perron aan J. Gans: Parijs, 24 november 1934

Parijs, 24 Nov.

 

Beste Gans,

Dank voor de bespr. v. Magre,108 die ik bewerkt en opgezonden heb. Heele stukken ervan waren best, ofschoon iets te veel navertellend. Ik heb vooral het begin wat veranderd, en aan het slot wat erbij geschreven, o.a. over De Kom, om hem plezier te doen. - Stuur me zoo gauw je kan het stuk over Angélina (vgl. het ook met Dabit) en dat over Breton.109 Ik ga wschl. 30 Nov. of 1 Dec. naar Bretagne.

[p. 56]

De polemiek met Endt110 is fiaai; waar heeft dat plaatsgehad? Het stuk van Endt is al heel ongelukkig gesteld, en zet hemzelf in zijn hemd in de oogen van ieder mensch van smaak; je antwoord is heel goed en afdoend. Had nog ièts korter gekund; ik hoop ook dat je je alleen op het afschrift vergist hebt met ‘steil’ - zulke dingen zijn altijd punten voor den tegenstander. Maar je hoeft je niet ongerust te maken wat de ‘toon’ betreft; vooral na het voorgaande!

Je stuk in Forum vond ik toch wat serieus en lang; je moet vooral in zulke dingen ook herhalingen zien te vermijden. Hoe vlugger en schijnbaar en passant, hoe raker. (Je hebt tè veel ‘grutter’ gebruikt, vooral de herhaling in de slotzin was verzwakkend.)

Over Trotsky etc. zouden we inderdaad nog heel wat meer kunnen zeggen. Het stuk v. Kramers111 las ik; het was werkelijk even bewonderend en ‘warm’ gesteld; ik voel mij onwennig bij zooveel lof, maar de anderen zullen nu ook wel loskomen!

Tot zoover, voor heden. Het beste met je werk; hartelijke groeten, ook van Bep,

 

je EdP.

 

108Zie noot 91.
109Zie noot 91.
110Op het stuk van Gans ‘Boekennieuws’ in Forum jrg. 3, nr. 11, november 1934, pp. 1061-1062 over het zogeheten reclameblad van de Wereldbibliotheek reageerde P. Endt met ‘Protest’ in Forum jrg. 3, nr. 12, december 1934, p. 1206-1207. Gans' repliek ‘Jan Lubbes boos’ volgde in datzelfde decembernummer onmiddellijk op p. 1207-1208.
111W.A. Kramers' recensie van De smalle mens. Zie noot 60.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie