2310. Aan J. Gans: Parijs, 24 november 1934

Parijs, 24 Nov.

Beste Gans,

Dank voor de bespr. v. Magre,349 die ik bewerkt en opgezonden heb. Heele stukken ervan waren best, ofschoon iets te veel navertellend. Ik heb vooral het begin wat veranderd, en aan het slot wat erbij geschreven, o.a. over De Kom, om hem plezier te doen. - Stuur me zoo gauw je kan het stuk over Angélina350 (vgl. het ook met Dabit) en dat over Breton.351 Ik ga wschl. 30 Nov. of 1 Dec. naar Bretagne.

De polemiek met Endt is fraai; waar heeft dat plaatsgehad?352 Het stuk van Endt is al heel ongelukkig gesteld, en zet hemzelf in zijn

[p. 172]

hemd in de oogen van ieder mensch van smaak; je antwoord is heel goed en afdoend. Had nog ièts korter gekund; ik hoop ook dat je je alleen op het afschrift vergist hebt met ‘steil’ - zulke dingen zijn altijd punten voor den tegenstander. Maar je hoeft je niet ongerust te maken wat de ‘toon’ betreft; vooral na het voorgaande!

Je stuk in Forum vond ik toch wat serieus en lang; je moet vooral in zulke dingen ook herhalingen zien te vermijden. Hoe vlugger en schijnbaar en passant, hoe raker. (Je hebt tè veel ‘grutter’ gebruikt, vooral de herhaling in de slotzin was verzwakkend.)

Over Trotsky etc. zouden we inderdaad nog heel wat meer kunnen zeggen. Het stuk v. Kramers353 las ik; het was werkelijk even bewonderend en ‘warm’ gesteld; ik voel mij onwennig bij zooveel lof, maar de anderen zullen nu ook wel loskomen!

Tot zoover, voor heden. Het beste met je werk; hartelijke groeten, ook van Bep,

je EdP.

349Pirates, flibustiers et négriers van Maurice Magre werd besproken in NRC van 11 januari 1935 (av.).
350Deze roman van Louis Guilloux werd besproken in NRC van 22 januari 1935 (av.).
351André Bretons Point du jour werd gerecenseerd in NRC van 15 januari 1935 (av.).
352Op het stuk van Gans ‘Boekennieuws’ (zie 2293 n 2) over het zogeheten reclameblad van de W.B. reageerde P. Endt met ‘Protest’ in Forum 3 (1934) 12 (december), p. 1206-1207. Gans' repliek ‘Jan Lubbes boos’ volgde in datzelfde december-nummer onmiddellijk op p. 1207-1208.
353Zie 2249 n 1.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie