13. (2173) E. du Perron aan J. Gans: Parijs, 21 Juli 1934

Parijs, 21 Juli.

 

Beste Gans,

 

Ik zend je vandaag Harten en Brood en Straat zonder Zon; dit laatste valt buiten het artikel, tenzij als vergelijkingsmateriaal. Morgen wschl. Fakkeldragers, Sjanghai en Partij Remise. Wil je ook het boek van De Kom hebben, dat ik zeer sympathiek vind? (Wij Slaven van Suriname). Zoo ja, schrijf me dat even, dan zend ik dat met Vanter achteraan, want Vanter moet ik zelf nog lezen. Je kan alles houden, behalve Harten en Brood, dat je aan Ter Braak terug moet geven, omdat het aan 's-Gravesande behoort (van Het Vaderland), en eventueel De Kom, die ik graag terug wou hebben. Je kan óók de revolutieroman van Theun de Vries erbij nemen! - vraag die dan maar aan Ter Braak, in het exemplaar met de vele aanteekeningen!

Ik heb hier op het oogenblik een heele familie uit Indië over, waarmee ik Parijs moet bewonderen, wat onzegbaar vermoeiend is. Overmorgen moet ik dan ook nog voor 2 of 3 dagen, of 1½ dag, zooals dat zal uitkomen, naar Brussel. Ik kan je dus eerst schrijven als ik terug ben, d.w.z. tegen 25 of 26 dezer.

Mijn vrouw zegt dat ik erg optimistisch ben geweest in mijn vorig schrijven, omdat zij zelf nooit meer maakt dan fl. 85,- in de drukke tijd, terwijl zij in de slappe tijd met moeite voor fl. 60,-. bij elkaar schreef. Bovendien wou zij nog 2 of 3 brieven plaatsen uit Tanger. Maar hoe dan ook, 3 brieven van 1½ kolom, of 1 van 2 en 2 van 1½ kan je toch zeker maken, of je neemt ons dat werk uit de hand in de eerste week als we terug zijn.* Je maakt dus fl. 45, fl. 50, of fl. 60, en schrijft daarnaast bv. 4 of 5 stukken voor mij voor de N.R.C. We zullen samen nog wel afmaken welke, want ik moet ze vooruit laten ‘reserveeren’. Deze stukken moet je dan getypt naar Tanger zenden, opdat ik er

[p. 40]

nog zelf een en ander aan verander, voor niijn ‘persoonijk cachet’! Maar hoe dan ook, het plan lijkt mij best uitvoerbaar.

Ik zal je hier met iemand kennis laten maken met wie je zéker kunt opschieten: mijn oude vriend Pascal Pia67. Heb je het adres van Souwarine nog? Misschien ligt daar - al is het niet bepaald ‘trotskisme’ - je toekomstige antistalinistische partij.

Schrijf me dus nog even hoeveel je noodig hebt om een maand of 6 weken in Parijs te leven. Ik zal je dat geld dan vooruit geven; je verdient het dan wel terug met artikelen, voor Vaderland, N.R.C., en eventueel zelfs Forum; lijkt je dat niet het beste? Terwijl je hier bent, kan je dan voor jezelf weer uitkijken naar een nieuwe mogelijkheid om te blijven.

Dus bij terugkomst uit Brussel meer en beter. Hartelijke groeten van ons beiden,

 

je EdP.

*Dan komt er nog wat bij, bedoel ik.
67Pascal Pia, pseudoniem van Pierre Durand (1902-1979), Frans modernistisch auteur met wie Du Perron al sinds 1922 goed bevriend was.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie