12. (2169) E. du Perron aan J. Gans: Parijs, 18 juli 1934

Parijs, 18 Juli

 

Beste Gans,

Veel dank voor je prachtige brief! Ik schreef je 2 x naar Amsterdam, vóór en na ontvangst van het Roodboek, maar kreeg geen antwoord. Vandaar dat ik me ongerust begon te maken over je: het idee had dat je erg in de

[p. 38]

beroerdigheid zat, Ter Braak bezwoer je vooral te vinden, enz.! Heb je die 2 brieven van me62 niet gekregen? En zoo ja, waarom dan geen asem?

Laat ons nu spijkers met koppen slaan. Allereerst: ga Ter Braak spreken (bel hem op, op Het Vaderland of thuis) en maak met hem af dat je een groot artikel voor Forum schrijft over de ‘sociale’ (politieke) romans die we nu dan eindelijk hebben in Holland. Ik kan je daarvoor bezorgen: Fakkeldragers van Ed. Coenraads, Sjanghai van Wagener, Partij Remise van Last, Harten en Brood van Kuyle, De Voorsten van Gerard Vanter; en jijzelf weet er misschien nog een paar. Hierbij 2 besprekingen van Ter Braak over soortgelijke onderwerpen; dat over Theun de Vries is werkelijk prachtig.63

Je brief is zóó goed, dat ik die in extenso in Forum zou zetten (gesteld dat jij dat wou), wanneer ik redacteur was. Ik zend hem nu naar Ter Braak: 1e opdat hij er zijn plezier aan beleve, 2e opdat hij zien kan hoe je schrijft. Hij is trouwens sinds lang accoord om je voor Forum te laten schrijven; ga dus in ieder geval met hem praten, nu je toch in Den Haag bent.

Endt zal ik direct schrijven, vanavond nog.64

Schrijf me ook nog even of je Straat zonder Zon65 wilt hebben (dat vroeg ik je in die vorige brieven). Ik stuur je dus het heele pak, als je voor dat artikel voelt, of althans wat je daarvan niet zelf al hebt. Zoodra ik van T. Br. je brief terug heb, zal ik er langer op antwoorden. Hierin doe ik nu maar eerst het practische af.

En nu nog iets, maar dit is ‘geheim’. Wij gaan van half Augustus tot ± half September uit Parijs.66 Wil jij dan het correspondentschap van Het Vaderland waarnemen? Dat zou je in staat stellen een goede maand in Parijs te zitten; en het werk is stom, maar gemakkelijk. Als je de copy tikt en naar Ter Braak zendt, hoeft zelfs niemand anders te weten dat jij het bent. Je krijgt hiervoor fl. 10,- per kolom, en zou dus 80 à 90 pop kunnen verdienen; bovendien kan ik je dit geld voorschieten, zoodat je er niet van de krant op hoeft te wachten. Ook dit plannetje kan je met Ter Braak bespreken, maar laat liever niemand anders ervan weten, vanwege de vrees voor ‘communisten’ bij de andere heeren van de krant. Misschien kan ik je zelfs hier logeeren, terwijl wij

[p. 39]

weg zijn, maar reken daar niet op, omdat de huisbaas dat misschien niet toestaat.

Antwoord mij op al deze punten en tot nader.

 

Je EdP.

 

Vertaling van La Cond. Humaine, essay-bundel Smalle Mens (bijna allemaal essays uit Forum, dus jou voor 9/10 bekend!) en de ‘roman’, die Het Land van Herkomst zal heeten, maar eerst volgend jaar uitkomt, zal ik je allemaal sturen.

62Niet teruggevonden.
63‘Ehrenburg maakt school’ (n.a.v. Harten en brood en Partij remise) in Het Vaderland van 25-3-1934 (ochtendeditie) en ‘Courts-Mahler op de barricaden’ (over Eroica van Theun de Vries) in Het Vaderland van 8-7-1934 (ochtendeditie).
64In brief 2170 beveelt Du Perron in een brief aan P. Endt, directeur van de Wereldbibliotheek, Gans aan als vertaler van Massenpsychologie des Faschismus van Wilhelm Reich. Deze vertaling is niet tot stand gekomen.
65Naoshi Tokoenaga, Straat zonder zou. Uit het Duits vertaald door E. Coenraads.
66De Du Perrons logeren in deze periode bij J.J. Slauerhoff, die zich begin 1934 als arts in Tanger had gevestigd. Zie ook brief 14.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie