[p. 503]

Autobiografisch overzicht

Geb. 1899 te Mr. Cornelis (Batavia).
1906 naar de Zandbaai, zuidkust Preanger.
1906-1911 Zandbaai, met reizen terug naar Batavia en Soekaboemi.
1911-1913 Mr. Cornelis, lagere scholen, H.B.S.
1913-1915 Bandoeng, privaatlessen fransch, engelsch, boekhouden.
1916 Bandoeng, H.B.S.
1917-1918 Tjitjalengka-Bandoeng, privaatlessen voor akte nederlandsch.
1919 Bandoeng-Batavia, journalist a/h Nieuws van den Dag.
1920 Reis over Java, tot Kangean-archipel. Terug in Batavia, assistent-bibliothekaris Batav. Genootschap (Museum). Het Spook van den Arabier (novelle, in De Revue) en Een Sparring-Partner (idem), geteekend Joseph Joséphin; Don Quichote te Soerabaja (in Bataviaasch Handelsblad). Stukken over Compagnies-dichters in De Revue.
Augustus 1921. Vertrek naar Europa. Brussel.
Nov. '21. Bittere Ballade.
1922 Brussel, Biarritz, Nice, Parijs (Montmartre), Florence. Grootste deel van Een Voorbereiding. Verzen, later verzameld in De Behouden Prullemand (12 exx.). Manuscrit trouvé dans une Poche.
1923-1931 Brussel en Gistoux (Waalsch-Brabant), met af en toe reizen naar Parijs, Italië, Zwitserland, Holland. 1926 geb. Gille, dood Vader, 1927 kennism. m. Greshoff. 1929: Huwelijk met Simone Sechez.
1923: Het Roerend Bezit; 1924: Kwartier per Dag; Claudia;
[p. 504]
Een tussen Vijf; 1925: Filter, Zittingen voor een Damesportret, Een Bloempje aan het Eind, In memoriam Agathae (11 exx.), Windstilte; 1926: Zo leeg een Bestaan, Het Bozige Boekje, De Koning en zijn Min (11 exx.); 1927: Nameno's Terugkeer, Het Lied van Vrouwe Karola (onuitgegeven), Historie van Gevoel, Ieder zijn Kwelling, Het Drama van Huize-aan-Zee, Voor alle Zekerheid, De Derde Nameno, Slot van Een Voorbereiding, Alle de Rozen of Het Gesprek bij Maanlicht (11 exx.); 1928: De Avonturiers, verzen van Rose en Geel, Een Kind in de Zonde, vertaling van Le Pauvre Chemisier van Valery Larbaud, eerste Cahiers van een Lezer; Naar oud Gebruik (verzen, onuitgegeven); 1929: Verzen van Het Verval, 1930: Verhaal van Maarten Godius (onuitgegeven), verdere Cahiers van een Lezer; 1931: laatste Cahiers van een Lezer, Uren met Dirk Coster.
1931-1932 Oprichting van Forum. Holland, Huwelijk met Elisabeth de Roos. Lugano, Spa, Meudon - Bellevue. 1932: essays in Forum, verzen (ongebundeld), onaf toneelstuk, vertaling van Serena (Landor).
1933-1936 Bellevue, Parijs. 1933 Dood van Moeder, 1935 Geb. Alain. 1933-34: De Smalle Mens, 1934: vertaling van La Condition Humaine van Malraux, 1935: vert. Fermina Marquez van Valery Larbaud; 1933-35: Het Land van Herkomst. 1935: Blocnote klein formaat.

Invloeden:

Kwartier per Dag, Claudia, Zittingen v/e Damesportret (Paul Morand); Windstilte (Jean Pellerin); Een Bloempje aan 't Eind (misschien Aragon?); Historie van Gevoel (Jean de Tinan); Cahiers van een Lezer (Gide, Léautaud); Land van Herkomst (Stendhal, Larbaud, d.w.z. Henri Brulard, Barnabooth); Parlando (een beetje Nijhoff, Greshoff, J.v. Nijlen, Apollinaire??); Hubertus (een beetje Rimbaud, een beetje Corbière).