[p. 505]

Beknopt biografisch overzicht

Voor vermelding van de titels van de boeken op de jaartallen van hun eerste uitgave, zie de Bibliografie, pag. 585-87.

  Charles Edgar du Perron
  geboren 2 november 1899 te Meester-Cornelis bij Batavia.
  Ouders: Charles Emile du Perron, landheer, en Marie Mina Madeline Bédier de Prairie.
1906 Familie du Perron verhuist naar Balekambang, zuidkust Preanger.
1911 Terug in Meester-Cornelis. Lagere school.
1913 H.B.S. Verhuizing naar Bandoeng. Privaatlessen.
1915 Opnieuw H.B.S.
1917-18 Tjitjalengka bij Bandoeng. Privaatlessen, kennismaking met oudheidkundige J. Knebel.
1919 Batavia. Journalist aan Het Nieuws van den Dag.
1920 Reis over Java. Assistent-bibliothecaris bij Bataviaasch Genootschap.
1921 Augustus: Vertrek naar Europa. Brussel.
1922 Parijs (Montmartre). Kennismaking met Pascal Pia. Daarna Brussel en Gistoux.
1926 Geboren Gille du Perron, zoon van E. du Perron en Simone Sechez. Dood van vader. Ontmoet André Malraux.
1927 Kennismaking met J. Greshoff.
1928 Kennismaking met Jan van Nijlen en J.J. Slauerhoff.
1929 Huwelijk met Simone Sechez.
1930 Kennismaking met Menno ter Braak.

[p. 506]

1931 Kennismaking met H. Marsman. Den Haag en Utrecht.
1932 Het tijdschrift Forum begint te verschijnen. Huwelijk met Elisabeth de Roos. Meudon-Bellevue bij Parijs.
1933 Dood van moeder. Bretagne.
1934 Parijs, Bretagne, Parijs.
1935 Geboren zoon Alain E. du Perron.
1936 October: Vertrek naar Java. Tjitjoeroeg, Garoet.
1937-38 Batavia. Werkzaam aan het Landsarchief. Meester-Cornelis.
1938 Bandoeng. Kennismaking met D.M.G. Koch.
  Toetreding tot redactie Kritiek en Opbouw.
1939 Buitenzorg. Augustus: Vertrek naar Nederland. Bergen N.H.. November: Den Haag.
1940 Maart: Bergen N.H..
  14 mei: overleden aan angina pectoris.