E. du Perron
aan
H. Mayer

Bellevue, 1 november 1932

Bellevue, Dinsdag.

(1 November).

Beste Henri,

Dank voor brief en uitknipsels. Het welwillende artikeltje uit de Telegraaf,2385 dat zoo'n zuiver gevoel voor rechtvaardigheid vertoont, is prachtig; ik heb met vreugde geconstateerd dat ik, ofschoon wel iets ‘belangrijker’ dan Bourbon en Smit, er toch om de dooie dood ‘nog niet ben’. - De ‘Sherlockholmitos’ waren toch, eerlijk gezegd, interessanter. Ik zou graag van je krijgen de 2 minder kostbare werkjes, n.l. Blakeney: Sherlock Holmes, Facts or Fiction, Murray, 2/6. en S.C. Roberts, Doctor Watson (Faber and Faber, 1 sh.) Dank. Ik moet er vandoor, dus tot hier. Hart. groeten,

je E.

Deze briefkaart vond ik in mijn zak terug! - is nu dus al 6 dagen oud. Kan je me ‘alsnog’ het gevraagde zenden. - Andere boeken kreeg ik vanmorgen; dank.

Je E.

Maandag 7 Nov.

2385In De telegraaf van 30 oktober 1932 werden DP's Mikrochaos, Gabriel Smits Requiem, Louis de Bourbons Zwerving (beide Maastricht 1932) en W. Smit-v.d. Wall's Van licht en schaduw (Rotterdam 1932) besproken. Over DP werd opgemerkt: ‘Literaire wapens bezit de dichter genoeg, verbeelding te over; het is vooral de persoonlijke ontwikkeling die voor het rijpen van zijn werk beslissend zal zijn’. Ofschoon niet ondertekend, moet het stuk van J.W.F. Werumeus Buning, kunstredakteur van De telegraaf, zijn.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie