M.B.B. Nijkerk
aan
E. du Perron

Brussel, 30 januari 1935

Brussel, 30 Januari 1935

M.B.B.NIJKERK

Boulevard General Wahis 55

Schierbeek, Bruxelles

Beste Du Perron

Aangezien:

Ik niet wil noch mag aannemen dat je brief onduidelijk is:

Ik er echter de ballen van snap;

Concludeer ik

Ofwel een of ander verstopt hersenkanaal bij mij; subsidiair een seniele geheugenaftakeling.

Nadere verklaring:

Ik herinner me niet dat ik je via Mayer aan een Multatuli zou geholpen zou hebben. Alles is echter mogelijk en ‘t beste is dat ik Jan Greshoff raadpleeg. Zoals Englands koningen ‘the king’s walking remembrance in dienst hebben, heb ik Jan om mijn geheugen op literair gebied op te frissen.

Verder: Uit je brief zou ik moeten concluderen dat je al twee uitgaven bezit, nl één via Mayer echter beschadigd door een gorgeldrankje (maar dat kan toch nooit zo erg zijn, je gorgelt toch niet met vitriool of cyaankali) en verder een Arnhem’s exemplaar met watervlekken (dat hebben bijna alle uitgaven tussen 1800 en 1900 wegens het rotslechte papier ten tijde van onze drie koningen Willem). Maar misschien stel je er prijs op een impeccabel ex. te hebben. Goed. Nu ga je verder als volgt ‘misschien is er iets waars in dat idée (welk idée, waarover?) van Mayer, misschien heb je hem inderdaad over zoiets gesproken’. Zou dit [onleesbaar] over een derde ex zijn? Dat kan toch niet, aangezien ik toch niet kon weten dat de 2 andere niet voldoen.

Leg mij nou maar niets per brief uit, daar ik het dan toch waarschijnlijk niet snappen zal, maar leg het Greshoff even uit, wien ik plein pissoir geef (ook om over mijn Multatuli te beschikken. Eventueel kan ik de volgende week als ik naar Parijs kom de boel meebrengen.

Ik hoor dan nog wel iets van deze duistere zaak.

Ferme poot van

[onleesbaar]

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie