E. Bouws
aan
E. du Perron

Scheveningen, 24 februari 1933

ZWOLSCHESTRAAT 319

SCHEVENINGEN

24-2 -’33

EVERARD BOUWS als zijn telegramstijl ophoudt:

Beste Eddy,

Ik ontving je brief van gisteren; waar ik klaarblijkelijk met de nacorrectie onvoldoende attent ben zal ik haar op jouw stukken niet meer uitvoeren, zoowel De Smalle Mens als De Prins Weergekeerd heb ik vanmiddag per expres naar Bellevue gezonden. Het nummer moet dan maar wat later verschijnen.

In de zinsnede ‘verslapping van de redactioneele politiek’ moet voor het laatste woord ‘activiteit’ gelezen worden; dit was een schrijffout. Wat ik daarmee bedoel? Dat voor mijn gevoel Foru op weg is naar zijn plaats ‘in de rij’, dat ik mezelf wel eens afvraag of het nut heeft om na de afloop van deze jaargang de zaak nog voort te zetten. Laat het vooral duidelijk zijn, dat ik noch jou, noch Menno, noch Maurice individueel iets verwijt; door het gebrek aan geregeld contactmoest er een verwatering komen. De ervaring van de laatste maanden heeft mij verder het gevoel gegeven, dat ik in de huidige constellatie eigenlijk geen deel meer heb aan de ontwikkeling van de gang van zaken. Indien daaraan niet een eind kan worden gemaakt (ik bedoel aan deze afzijdige positie) zal ik me verder tot eind ’33 geheel tot de administratieve taak beperken en me daarna (als het tijdschrift dan blijft bestaan) geheel terug trekken.

Het is mij onmogelijk om vóór 12 Maart naar Brussel te komen, wel een Zondag daarna. Inderdaad wordt de reis vergoed.

Je vroeg laatst om een paar omslagen. Bedoel je bedrukt of onbedrukt?

Hart. Groeten

je B.

p.s. Stuur de proeven naar de Uitgeverij, adres Secretariaat Forum zonder mijn naam.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie