E. du Perron
aan
E. Bouws

12 mei 1933+

Wij plaatsen dit ingezonden stuk voornamelijk om de interessante kijk die het geeft op de verschillende opvattingen omtrent literatuur in den boezem van de ‘linksche intelligentsia’, en zelfs op de kweekschool voor zelfexpressie die als een soort kindercourant in 1/3 deel van het Hollandsche Links Richten werd ondergebracht. Deze uiteenzettingen van den heer Last lijken ons reëeler dan zijn verdediging inzake het plaatsen van het gedicht Rood Front. Welke ook de kritiek van den heer Last op dat gedicht moge zijn geweest, de redaktie, met meerderheid van stemmen dus, plaatste het. Waarmee aan de bedoeling van Marsman, dunkt ons, meer dan voldoende werd beantwoord.

 

(Red. Forum)

+Bij 4194. 4e alinea. Nawoord van DP in Forum 2(1933) 6 (juni), p. 496, bij Jef Last ‘De verdediging van het linksche inzicht’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie