E. du Perron
aan
W. Walraven

Bergen, 2 november 19397721

Verder heb ik in de papieren van Multatuli-zelf allerlei hoogst curieuse stukken gevonden, ongepubliceerd nog, en die hier en daar werkelijk nog ‘een nieuw licht’ op de Lebak-affaire werpen. Ik heb ze al overgeschreven en toegelicht en het pak kan eerstdaags naar een uitgever, - dien ik overigens nog vinden moet. Morgen ontmoet ik in Amsterdam den ouden heer Gobée, die 1 document, in Arabische karakters geschreven,7722 voor me zal lezen, en Garmt Stuiveling, die de zaak ook ‘bekijken’ gaat. Dan ben ik ermee klaar, hoop ik. - Er is een Maleische brief bij van den regent in antwoord op de vraag van den controleur, of hij sakit hati7723 heeft tegen den assistent-resident of niet, die onbetaalbaar is als staal van ‘Ooster-sche’ breedsprakige en quasi-verhulde vileynigheid. Die neem ik in extenso op, met een vertaling, waarin ik geprobeerd heb den toon te treffen, wat niet makkelijk is. Overigens schreven ze in dien tijd een veel vulgairder - en voor mij dus makkelijker te begrijpen - Maleisch dan tegenwoordig.

7721Dit fragment werd door Walraven gepubliceerd in zijn artikel ‘Multatuli's Saïdjah-lied in het Maleisch’, ondertekend M.C. in De Indische courant van 16 november 1940. Niet uit te sluiten valt, dat dit fragment samen met de fragmenten die onder 3872 (Brieven VIII, p. 332) zijn opgenomen tot één brief behoorde, vgl. Walraven, ‘Du Perron overleden’, in Willem Walraven, Op de grens (Amsterdam 1952), p. 219. In dat geval moet 3872 eveneens op 2 november 1939 gedateerd worden.
7722DP publiceerde dit document als ‘Multatuli's Saïdjah-lied in het Maleis’ in Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde 80 (1940) 1, p. 110-117 (Vw 4, p. 649-655). Zie voor de afspraak met Gobée en Stuiveling Brieven VIII, 3826 en 3831, p. 283-284 en p. 296-297.
7723Hartzeer; zie de brief van de regent van Lebak, Raden Adipati Karta Nata Negara, aan de controleur Langeveld van Hemert, De bewijzen uit het pak van Sjaalman, Rijswijk (Z.H.) (1940), p. 36 en 123 (vertaling), (Vw 4, p. 295 en 444).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie