E. du Perron
aan
E. Hoornik

Den Haag, 20 december 1939

Den Haag, 20 Dec. '39.

Geachte Heer Hoornik,7724

Als dat gedicht7725 klaar was, kreeg u het zóó. De kwestie is echter dat het niet klaar is (de eerste helft ligt nu bij Vestdijk, maar ik vraag me af wanneer ik de tweede helft zal schrijven); en bovendien zou 't weleens langer kunnen worden dan 48 blzn. En iets anders heb ik niet, aan poëzie althans. Dus daarover nader. -

Heeft Stols u gevraagd mij uw bundels7726 te doen bezorgen? Ik schrijf voor het Bataviaasch Nieuwsblad een literaire kroniek, artikelen van 3 tot 5 kolom, en wilde daarin menschen als Van Hattum, Den Brabander, u, en anderen volledig behandelen7727; maar daarvoor moet ik het werk van al deze dichters zoo volledig mogelijk hebben. Kunt u daar niet voor zorgen? Ook zou u mij den bundel van Achterberg kunnen zenden, die immers door uw zorgen is uitgekomen? (Is dit zijn complete poëzie?)7728 Wat bij Stols verschenen is, van u en van Van Hattum,7729 kan ik natuurlijk makkelijk krijgen, maar al die andere uitgevers ken ik niet, en er zijn zeer ‘obscure’ onder.

Mijn adres is tot 15 Januari en misschien zelfs nog wat later: Laan v. Meerdervoort 835, Den Haag.

Met vriendelijke groeten,

uw dw. EduPerron

7724De dichter Ed. Hoornik (1910-1970) bereidde vanaf 9 december 1939 de tiende jaargang voor van Helikon, tijdschrift voor poëzie. Hij was de enige redacteur; elke aflevering bestond uit werk van één dichter. Hoornik had DP om zijn medewerking gevraagd.
7725‘De grijze dashond’. Dit gedicht verscheen postuum als De grijze dashond, gedicht, met een inleiding door S. Vestdijk, in Helikon 11 (1941) 11 (november); het verscheen eerder postuum in GN 38 (1940) 7 (juli), p. 661-671.
7726Drie op één perron, verzen, van Gerard den Brabander, Jac. van Hattum, Ed. Hoornik (Maastricht 1938); Steenen, gedichten (Maastricht 1939) en Geboorte, gevolgd door Mattheus en andere gedichten (Maastricht 1939, tweede druk). Deze bundels verschenen bij A.A.M. Stols.
7727DP schreef over hen ‘Poëzie op Amsterdamsch peil’ in BN van 18 mei 1940 (av.) en ‘Dichters van het berijmd cynisme’ in BN van 25 mei 1940 (av.) (Vw 6, p. 533-546).
7728Eiland der ziel, ingeleid door Ed. Hoornik. Maastricht: Stols (1939); eerder waren verschenen: met A.J. Dekker, De zangen van twee twintigers, Wageningen (1924), en Afvaart, Bussum 1931.
7729Gedichten, in Helikon 6 (1936) no. 2, p. 25-48.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie