E. du Perron
aan
Soeroto

: Bandoeng, voor 30 juni 19397708

Weet U wat grappig is? Ik, die U dit zoo schrijf, ga, hoor ik, bij de Centrale Recherche door voor ‘communist’. Enfin, een groot man van de P.I.D. hier vertelde Koch onlangs in alle ernst dat Soetomo7709 communist was. Ook dáár is het: als het kind maar een naam heeft!

7708Fragment ontleend aan Soeroto, ‘Ervaringen met blanken’ in K&O 2 (1939-1940) 13 (16 augustus 1939), p. 206. Soeroto leidde het briefcitaat in met: ‘Maar blijkbaar vindt men deze kommunistenneurose niet enkel onder de heren pedagogen. De heer Du Perron schreef mij, na de “vrijheid” in Stalin-Rusland aan de kaak te hebben gesteld:‘. Nauwkeuriger datering niet gelukt.
7709De arts R. Soetomo (1888-1938) was o.a. oprichter van de nationalistische beweging Boedi Oetomo.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie