E. du Perron
aan
G. Jean-Aubry

7600: Parijs, maart 19367601

Je tâcherai d'écrire ces pages sur Larbaud7602; il y a longtemps que j'ai voulu raconter mes impressions de lui et de Léautaud (les seuls écrivains français que j'ai eu envie de connaître personnellement),7603 mais comme ce sera en hollandais, langue mystérieuse entre toutes... Merci pourtant de m'avoir encouragé.

7600Georges jean-Aubry (1882-1950), vriend en biograafvan Larbaud. Frida Weissman bezorgde Valery Larbaud - G. Jean-Aubry, Correspondance 1920-1935 (Parijs 1971). DP ontmoette Jean-Aubry begin 1936, zie Brieven VI, p. 104-105. Brieven van DP aan hem zijn niet teruggevonden.
7601Dit brieffragment is ontleend aan de inleiding van S. G.-L. (= Serge Guy-Luc, ps. van Dolf Verspoor) op zijn vertaling van drie korte stukken van DP over Larbaud: ‘Notes sur Valery Larbaud’ in: Confluences 5 (1944-1945), 37-38 (Larbaudnr, december-januari), p. 257-262.
7602Larbaud was vanaf november 1935 gedeeltelijk afatisch, na een lichte verbetering in het begin van 1936 trad volledige afasie op. DP noteerde in ‘Blocnote klein formaat’ het relaas van zijn betrekkingen met Larbaud in GN 35 (1937) 5 (mei), p. 508-510 (opgenomen in zijn bundel In deze grootse tijd, 's-Gravenhage 1946, p. 135-137; Vw 5, p. 220-223). Larbaud tekende in zijn Journal 1912-1935, bezorgd door Robert Mallet (Parijs 1955), p. 298-299, zijn ontmoeting met DP op 2 mei 1934 op.
7603Deze tussenzin loopt parallel met de openingszin van het in n 3 genoemde stuk van DP. Hij ontmoette Léautaud tenminste tweemaal: op 25 oktober 1932 (zie 1326, 1327, 1328 en 1330 in Brieven III, p. 433-435 en 437) en op 12 december 1933 (zie 1905 in Brieven IV, p. 405).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie