J. Greshoff
aan
E. du Perron

Schaerbeek, 19 april 1935

Vrijdag

19 april 35.

Beste Eddy,

Hoe maken Alain en zijn moeder het? Geef eens enige berichten af. Ik las aan één stuk, ademloos, H.L.V.H. Het is een tragisch boek. Ik was vergeten, dat het zóó verschrikkelijk moeilijk is om langzamerhand een klein beetje mensch te worden.

Naast zoo'n boek voel je pas de flauwekul van alle jeugdboeken à la Theo Thijssen etc. etc. Ik kreeg heden nog één vel. Het 25ste Slot Gekkenh. begin Terug in Parijs (Russen)

Ik heb bericht gekregen van Rebel, hoofdred. Arnh. Crt: niet v. v/d Kuil zelf. Er is ‘reorganisatie’. Alles komt in orde (dit-il) In dat geval kan ik met goed fatsoen niet ánders doen dan doorgaan, wil ik niet de schijn krijgen, dat ik de menschen die in moeilijkheden zitten in de steek laat.

Ik vroeg aan De Groene of ik (nu JvN het opgegeven heeft) of ik over Fr. litt. mocht schrijven.

Antw: of ik maar even een proefstukje wilde sturen!

In dat opzicht is Holland een gezegend land: je kunt er nooit aan zelfoverschatting lijden!

Veel liefs van Aty.

Een stevige hand van

je oude Jan

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie