E. du Perron en E. du Perron-de Roos
aan
J. Greshoff

Le Roselier-en-Plérin, 6 november 1933

Le Roselier, 6-XI-'33.

Beste Jan,

Eddy is sinds gister weer goed op gang en zit tot over zijn ooren in Ducroo; zoo juist komt de post en hij is bang om er door brieven schrijven weer uit te raken; vandaar dat ik het doe. Je gunstige berichten over Grt. Nederland7368 (antwoord je mij ook nog even over die Kroniek van mij?)7369 wekken hier natuurlijk afwachtende vreugde; en je bericht over je bundel7370 al evenzeer. En dat in deze tijden!

Eddy vraagt of je het volgende nog voor hem zou willen doen: naar Timmers Verhoeven gaan en hem vragen hoe dat zit met de Royale Belge? Hij heeft Eddy geschreven dat hij nog eens uitstel zou vragen; sindsdien is er nog een dreigbrief van de R.B. gekomen die Eddy naar Timmers heeft opgezonden, maar waarover hij van Timmers niets meer heeft gehoord. En vandaag deze derde. Zou Timmers weer uit de stad zijn? Kun je daar achterkomen en als hij er is, hem de brief brengen? Eddy zou het prettig vinden als je zelf naar hem toe kon gaan.

Veel dank, en nu nog een paar woorden van Eddy zelf, hartelijke groeten,

Bep.

B.J. - Ja, ga alsjeblieft even naar T.V. of bel hem op. Hierbij de brief van de Royale en een paar regels die ik nu maar teruggeschreven heb.7371

Het bericht over je bundel is heerlijk. Precies wat ik altijd verlangd heb!

Pia heeft misschien geen geld voor het porto.7372 Wacht nu maar wat. Zoodra ik in Parijs terug ben (dus voor Sinterklaas) zend ik je het werk.

Wil je Menno nu maar voor alle zekerheid omgaand het stuk over de Liaisons sturen? Dan moet dàt maar in Forum; dat is mij ook liever. Schrijf hem7373 dan een woordje erbij om te zeggen dat ik de verhalen terugtrek.

Dank, dank, dank. Steeds je

E.

7368Greshoff, redacteur van GN, had DP geschreven over reorganisatieplannen van GN en hem uitzicht geboden op voorpublikatie van enkele hoofdstukken (‘verhalen’) uit Het land van herkomst: ‘Retrospektief van mijn ouders’ in GN 32 (1934) 5 (mei), p. 418-435 (hoofdstuk 5 ‘Voorhistorie van mijn ouders’ van Het land van herkomst); ‘De eerste jaren’ in GN 32 (1934) 6 (juni), p. 499-514 (hoofdstuk 7 ‘Het kind Ducroo’ van Het land van herkomst); ‘Gedong Lami’ in GN 32 (1934) 7 (juli), p. 58-70 en 8 (augustus), p. 156-165 (hoofdstuk 8 van Het land van herkomst); en ‘Dubbelportret van Arthur Hille’ in GN 33 (1935) 3 (maart), p. 235-252 (hoofdstuk 25 van Het land van herkomst).
7369Elisabeth de Roos behandelde in de kroniek Buitenlandsche literatuur in GN 32 (1933) 5 (mei), p. 467-474, o.a. The fountain van Charles Morgan en Ma vie et mes amours van Frank Harris.
7370Gedichten 1907-1934, 's-Gravenhage: Boucher 1934 (Folemprise 2).
7371Brief 1858 (Brieven IV, p. 368-369).
7372Voor de verzending van Bouquet poëtique des médecins, chirurgiens, dentistes & apothicaires, poëmes recueillis et annotés par Pascal Pia, Parijs 1933. DP zond deze bundel tenslotte zelf op 12 november 1933 (Brieven IV, p. 373).
7373DP schreef op 7 november 1933 ook zelf aan Ter Braak, 1859 (482) (Bw TB-DP 2, p. 213-214).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie