E. du Perron
aan
E. Bouws

Bellevue, 11 juni 1933

Bellevue, 11 Juni.

Beste Bouws, Ik heb je brief onmiddellijk in den mijne gesloten en naar Wassenaar gestuurd*. Ik schrijf vandaag een briefkaart er achteraan,7338 dat je mij nog gezegd hebt dat je hem niet schreef en dat gesprek toch zeker niet had als Forum-secretaris, datje er dus officieel ook niets van begrijpt. - Met je opinie over Slau ben ik het, ondanks dit alles, toch niet eens; het is niet zóó ongecompliceerd als jij het voorstelt, en de omgeving van D. heeft er zeker niets mee te maken, omdat S. voor die omgeving niets voelt. Eerder de materieele moeilijkheden, maar soit. Ik wacht het antwoord af, als S. van de reis terug is. - Ik geloof verder, zooals ik Menno schreef,7339 dat Vestdijk niet aangetast is, zooals jij veronderstelt; hij wil probeeren geld te verdienen met de literatuur, om niet verder arts te zijn (zijn physieke toestand is hiervoor excuus genoeg); dit heeft niets te maken met de P.E.N.-eer-najagerij. Ne confondons pas. Ik schreef Menno uitgebreid over deze kwestie; bespreek die dus met hem. Voor mij is de zaak volgend jaar afgeloopen (als redacteur tenminste); het zou de ergste ‘onzindelijkheid’ zijn als ik die contrôle van Zijlstra via jou verder verdroeg, om andere redenen dan om geen spelbreker te zijn. Je

E

*Er stond niets ‘ergs’ in; het is waar of niet.
7338Brief en briefkaart aan Slauerhoff niet teruggevonden. Blijkens DP's brief 1647 aan Greshoff (Brieven IV, p. 193) had Bouws met Slauerhoff over diens briefje aan Henri Borel gesproken. Borel had in een polemiek met Greshoff in Het vaderland van 17 mei 1933 (av.) gezinspeeld op een bedankbrief van Slauerhoff na zijn gunstige bespreking van Het verboden rijk.Zie ook Brieven IV, p. 162.
7339Brief 1640 (388) in Bw TB-DP 2, p. 73.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie