E. du Perron
aan
A. Faber

Bellevue, 23 november 1932

Bellevue, Woensdagmiddag.

Beste Ant,

Ik was werkelijk erg getroffen7247 door je vriendelijkheid, en ik zeg ook niet dat ik het per se niet aanneem - maar, voordat ik daartoe overga, zou ik toch nog wat meer in de knel moeten zitten dan nu. Ik heb Menno gisteren geschreven (hij zal je dien brief wel laten zien) wat ik op het oogenblik nog ‘verwacht’, laat ons hopen dat een van die dingen lukt, dan gaat het weer redelijk goed.7248 Die boeken kunnen me zóóveel niet schelen7249; nu ze weggedragen zijn, zou ik het zelfs vervelend vinden om ze weer op te moeten halen. Als Menno dus werkelijk ervoor voelt, is het mij best. Eigenlijk ben ik al geholpen, als die rekening bij Nijhoff7250 opgeheven is; de menschen daar zijn nogal geschikt en manen niet veel, dus misschien kan Menno zonder veel schade de rekening om zoo te zeggen overnemen - waarvoor ik hem dan boeken geef. Ik zond vanmorgen de complete lijst.7251

Dan zijn hier nog wel allerlei rekeningen te betalen en met Januari komt er dan nog van alles los: misschien een stevige belasting, en de 3 maandelijksche termijn en zoo, en natuurlijk alles tegelijk, maar tegen dien tijd hoop ik met artikelen weer wat te hebben verdiend, of, beter nog, misschien iets anders gevonden te hebben, na al mijn ‘gesolliciteer’. Waar dient dàt anders voor?

Ik vind het heusch bizonder aardig van je, datje me direct zoo serieus en krachtig helpen wilt, maar mijn constitutie is blijkbaar zoo, dat ik me dan toch weer ellendig zou voelen vóór ik die 1000 gldn. aan jou terug had betaald, ook zonder dat ik me verbeelden zou dat jij iets om geld geeft. Als het nu eens werkelijk zou moeten - bv. Bep werd ziek of zoo - dan vind ik het een prettig idee dàt ik ze van je zou kunnen krijgen, maar zoo ver zijn we gelukkig nog niet! Misschien - als ik nu werkelijk wat krijg - waait dit alles over en zijn we in Januari weer geheel ‘bij’. Je moet maar eens gauw komen logeeren, en neem dààr dan wat geld van de Spaarbank voor, want Menno zou ongelijk hebben als hij niet met je trouwde, en die cursus7252 wordt dan alvast overbodig! Ken je Parijs? Maar ook Bellevue is de moeite waard - tenminste, als je niet zoo'n kille regendag treft, als Menno toen hij hier was.

Als Menno wat boekjes van me neemt, kan je je boekbindvaardigheid op een paar deeltjes voor hem beproeven. Het eig, bindwerk is daar meestal gedaan, alleen het kaftje moet er nog om worden gesmeed. Als je dat een beetje mooi doet... En één deeltje Meredith7253 zou bedriegelijk moeten worden nagemaakt.

Ik hoop dat je mijn ‘weigering’ niet verkeerd uitlegt - ik heb uit verschillende dingen gemerkt dat je een uitstekend kameraad moet zijn, en in ieder geval, dat je mij, of ons, als vrienden van Menno, een bizonder goed hart toedraagt. Ik zou, als ik nu echt 1000 gldn. noodig had, dat geld dan ook liever van jou hebben, dan van vele anderen, gesteld dat die het mij geven wilden. Maar vooreerst hoeft het nog niet. Ik ben er je toch niet minder dankbaar voor en druk je hartelijk de hand. Bep zendt je haar hartelijke groeten; geloof me graag je

Eddy

7247Ter Braaks opinie over deze brief op 27 november 1932 aan DP (Bw TB-DP 1, p. 365).
7248In 1366 (= 1366a) (Bw TB-DP 1, p. 359): sollicitatie bij NRC als literair medewerker, als Parijs correspondent bij Het vaderland, eventueel vertaler of bibliothecaris bij de Hollandse Cité universitaire.
7249DP schreef Ter Braak op 19 november 1932 uit Brussel (1362, Bw TB-DP 1, p. 353), dat hij ‘ten einde raad’ 60 boeken naar zijn boekhandelaar Moens had gebracht, die hem evenwel een laag bod had gedaan.
7250DP had een openstaande rekening van ± f 7S, - bij de firma Martinus Nijhoff te Den Haag. Ter Braak had al f 20, - terugbetaald en zou nog eens f 15, - betalen.
7251Niet teruggevonden; blijkens Ter Braaks brief van 27 november 1932 aan DP (Bw TB-DP 1, p. 365) had hij deze lijst weer aan DP geretourneerd.
7252De opleiding tot bibliothecaris.
7253Van een van de meerdelige edities van The works van George Meredith, vgl. Bw TB-DP 1, p. 354 en 369.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie