E. du Perron
aan
E. Bouws

Brussel, 18 november 1932

Brussel, Vrijdagav.

 

B.B. - De Nouvelle Revue Française zou graag Forum ontvangen. Kan dat gebeuren? Je moet dan een brief schrijven dat je de 1e jaargang zendt, en graag daarvoor in de plaats uitwisseling hebt. Ze zenden dan de N.R.F. naar Rotterdam, - of als je vindt dat ik er meer aan heb, vraag ze dan de nummers naar mij te zenden. - Is die jaargang nog naar het Bat. Genootschap7244 (Museum) gezonden? je antwoordde me daar nooit op. - Ik krijg voor de N.R.F. de tijdschriften te doen (o.a. Gids en Stem) en spreek dan ook over Forum.7245 - Nog iets: mijn moeder's adres is tegenwoordig, 61, rue Charles-Quint, Bruxelles. Wil je dat opgeven a/h Kompas, want die beste menschen hebben mij weer een rekening gestuurd naar Bellevue! - Bezorg je me nog een ingen. ex. van Het Verboden Rijk? Ik hoor graag een en ander van je. Dit in haast; hart. groeten van je

E.

 

O ja, denk je er ook om dat de inhoud van Forum in het December-nr. moet worden gelegd, en niet in Januari (als we netjes willen zijn). Je zou nù dus alles moeten klaarmaken en bij de laatste proeven de laatste cijfers invullen, en dan aan de drukkerij geven; in 3 dagen is zoo'n ding toch wel klaar?

Zend je me wat Vic over het laatste nr. heeft verkondigd? Of zei hij niets?7246

7244De bibliotheek van het Koninklijk Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen bezit de vierjaargangen van Forum.
7245DP besprak geen Nederlandse tijdschriften voor de NRF.
7246In de niet-ondertekende rubriek Tijdschriften in de NRC van 22 november 1932 (av.) besprak Van Vriesland Forum 1 (1932) 11 (november). Hij was verrast door de ‘merkwaardige verzen’ van Elsschot en vond Ter Braak doordraven in zijn ‘philippica’ ‘Het schrijverspalet’. Hij noteerde, dat Arij Prins, Querido, Döblin, Theun de Vries, Kloos, Van Deyssel, Nijhoff, Lawrence, Potgieter, Homerus, Helman en anderen het moesten ontgelden tegenover Nietzsche, Stendhal, Multatuli ‘ditmaal vermeerderd met Malraux en Erasmus’. Iedere regel van Ter Braak provoceert tot fel verzet, maar Van Vriesland heeft toch bewondering voor de oorspronkelijke denkbeelden. Verder zijn de vermelding waard: ‘Afscheid’ van Engelman en de schets ‘Opschorting’ van Elisabeth de Roos.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie