E. du Perron
aan
E. Bouws

Den Haag, 7 september 1932

Voorburg-Den Haag, Woensdag.

 

Beste Bouws,

Ik ben even in Holland gekomen voor die verhuizing; we zitten er nog middenin, en ik heb dan ook absoluut geen tijd voor iets anders. Morgen vroeg ga ik alweer naar Brussel terug. In ieder geval kan de vergadering7202 daar dus deze Zaterdag plaats hebben; ik had half en half afgesproken te vergaderen bij Greshoff waar Menno logeert. Als je dus Zondag eerst komt (Menno komt, meen ik, Zaterdag) rijd dan direct door naar Greshoff, met een taxi is het 5 minuten, en laat Maurice daar dan ook komen. Ikzelf kom dan van Gistoux. - Nu je indeeling. Zou je Putman's fragment niet geven als een ‘verhaal’, en in dit nummer dus vervangen door Heineke Vos I, - verder wil Bep de eerste bladzij van haar novelle7203 omwerken; het ‘aanloopje’ veel korter. Het is daarvoor beter dat je haar even de copy terugstuurt, want op de proeven wordt dat een heele correctie. Zend ons beiden de proeven uiterlijk 20 dezer naar het Bellevuesche adres: 24 rue du 11 Novembre 1918, Bellevue-Meudon. Vóór dien tijd hebben we de handen vol! - Ik ontving het geld van Zijlstra, neen, fl. 200. - voor Forum is alles - maar alleen in voorschot op mijn stukken, laat Bep maar gewoon het honorarium ontvangen. Misschien heb ik nog wel een fl. 100. noodig, - maar ik hoop van niet. Ik zal Z. weer schrijven7204 om te bedanken. - Géén plaatje nu bij de novelle v. Bep dus. Ik zond een antwoord in vers voor Coster7205 naar Menno. Hoe gaat het met jouw installatie?7206 Nu, de rest mondeling. Hart. groeten, en tot Zondag.

Je E.

7202De Forum-vergadering had op 11 september 1932 in Brussel plaats.
7203Elisabeth de Roos, ’Opschorting’ in Forum 1 (1932) 11 (november), p. 720-723.
7204Niet teruggevonden.
7205Niet teruggevonden. Een antwoord op Costers bladvulling ‘Aan Ed. du Perron, Naar aanleiding van het thans verschijnend boek Uren met Dirk Coster’ in De stem 12 (1932) 9 (september), p. 892 (Vgl. ook Bw TB-DP 1, p. 518)
7206Bouws stond op het punt te trouwen; hij installeerde zich in de Zwolsestraat 319 te Scheveningen.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie