E. du Perron
aan
E. Bouws

Gistoux, 2 en 3 september 1932

Gistoux, Vrijdagavond.

 

Beste Bouws,

Nog steeds geen antwoord op mijn laatste vraag, en geen Hampton Court (of 1e vel). Zorg je er voor? Daarentegen wel vele inzendingen, en zelfs het 1e nr. van Links richten, waarvoor veel dank! (wat een zoodje alweer!) Ik hoop nu dat de post van morgen wat naders brengt.

Ik las al het ingekomene. Heineke Vos7190 vind ik over het algemeen heel aardig; ik ben in ieder geval vóór. Dit ding heeft de oudste rechten en zou nu dus in vier keeren kunnen worden afgedraaid (± 25 blzn. copie per keer; er is veel wit bij!) Anders wordt het weer te lang. Maar vier keer, zelfs als je in October begint, brengt ons tot Februari '33.

Ik vraag me af of we goed doen met telkens twee vervolgstukken te plaatsen; mij dunkt, behalve in bizondere gevallen moesten we dat maar niet meer doen. (Iets anders is natuurlijk een groot stuk in twee deelen, als bv. de Emily Dickinson7191 van Vestdijk.) Maar eigenlijk lijkt het mij steeds meer een verkeerd principe; de lezer stelt op deze manier het lezen uit!

Het beroerde is dat we een regen krijgen van vervolgstukken. Na Heineke Vos hebben we nu: Van Wessem, Dr. Dumay,7192 en het tooneelstuk van Blijstra.7193 Dit laatste vindt Maurice erg aardig, en ik las het ook - ik kan niet zeggen met geweldige bewondering, maar ik vind het toch heusch niet zoo slecht. Menno daarentegen vindt het heel erg. Gooien we het weg uit onze ‘kreits’, wat ik eig. onbillijk zou vinden, dan geeft het geen moeilijkheid; anders hebben we hier ook weer drie nummers mee vol! Van Wessem (als dàt nog doorgaat) mag m.i. hoogstens drie nummers duren; liefst twee, maar dat zal wel niet gaan - ook als we ons tot het allernoodzakelijkste over John en Jacques7194 bepalen. Maurice vindt dat niet slecht, maar geeft er tenslotte niet om, Menno vindt het voortreffelijk, ik zeer matig, en ik ben sterk tegen opname van alles (ook als Van W. alleen die paar stukjes schrapt).

Hoe gaat ons volgend nr. nu eruit zien? Die novelle van Brulez vond ik bij het overlezen toch verdomd dun! Wanneer komt die dialoog van Blijstra nu? Ik hoop in October. Hij heeft nu toch lang genoeg gewacht, en een Hollander na een Vlaam lijkt mij erg mooi. Dat rotfragment van Putman7195 zou je dan, voor de afwisseling, in November kunnen zetten; en dan Vestdijk's Poppen7196 in December misschien? Of komt eerst Emily aan de beurt? - Ik ben blij dat mijn Coster nu wat minder volumineus wordt per nummer. In October of November zou Jan Gr. ook nog over Willink schrijven (met 4 plaatjes),7197 niet? Ik vind het wel nuttig dat dat nog in den eersten jaargang gebeurt.

Die novelle De Bruiloft van Terborgh7198 vind ik ook veel aardigs hebben (vooral van ‘atmosfeer’). Ik ben daar ook voor. Maar dat kan natuurlijk wachten tot volgend jaar. Ik ben opeens erg benieuwd naar je indeeling van de volgende nrs., ‘in principe’. Kan je me niet een lijstje sturen?

Ik kreeg uit Indië (!) een nr. toegestuurd van Le Divan met een art. over St. Mawr7199 erin, dat ik allang kende, van een mij onbekend advocaat. En Forum wordt geciteerd in het Bataviaasch Nieuws-blad!7200 Als het maar abonnés opbrengt; God weet of we het dan niet met bv. een vel kunnen uitbreiden? Zooals we er op het oogenblik voorstaan lijkt me dat haast dringend noodig! In ieder geval worden we dus zelfs in Indië gelezen. (Het citaat was mijn stuk over Potgieter - Multatuli.)

Menno wil volgende week-end in Brussel vergaderen. Ik vind dat (‘in principe’ alweer) prachtig, en hoop er te zijn. Het zou kunnen dat wij met onze verhuizerij er dan net zóó voorzitten, dat wij weg moeten; maar ik denk haast van niet, en dan kan ik natuurlijk best tot den 11en blijven. In ieder geval houd ik tot nader order de copie maar aan; die neem ik ditmaal dan wel mee ter redactievergadering, dan kom jij minder ‘bezwaard’.

O ja, de verzen van Engelman7201 vind ik matig. Het lange gaat nogal, het kwatrijn vind ik flauwekul. Maurice is er voor, Menno onverschillig, ik slap voor het lange gedicht en slap tegen het kleintje.

Schrijf me gauw wat jij van die vergadering in Brussel denkt, en ook wat over die nummers. Jij zit in de verhuizing, maar wij ook. - Ik stuur je dit nu naar je nieuwe adres. Hoe heb je het daar? Is Hertha al bij je?

Krijg ik ook nog gauw de laatste proeven van Het Verboden Rijk? Anders heb ik daar geen tijd meer voor, met al het gedoe wat hier ook nog voor mij klaar ligt.

Je schreef me dat het boek van Savinkov naar Voorburg werd gezonden. Dat moet een vergissing zijn, want daar is het nooit aangekomen. Wil je er bij gelegenheid nog eens naar vragen? Ik verzend dit morgen pas, omdat de ochtendpost misschien nog wat van je brengt.

 

Zaterdagmorgen.

 

Daarnet komt de gebonden Forum. Veel dank, het ziet er keurig uit. Ik wacht nu met spanning op het ontbrekende ex. Hampton Court. Nog iets: zou ik met het oog op mijn verhuizing van Zijlstra geen voorschot kunnen krijgen op mijn volgende Coster (en andere stukken)? Met een fl. 200. - zou ik zeer geholpen zijn. Mijn moeder staat zelf voor een verhuizing, wil haar meubels verkoopen om geld te maken, enz. - en kan vooreerst absoluut niet helpen. Schrijf mij omgaand hierover!

Met hartelijke groeten,

je E.

7190Richard Minne, ‘Heineke Vos en zijn biograaf’ in Forum 1 (1932) 9 (oktober), p. 609-626; het verhaal verscheen in drie afleveringen.
7191‘Over de dichteres Emily Dickinson’ in Forum 2 (1933) 5 (mei), p. 346-366 en 6 (juni), p. 432-452.
7192‘Dr. Dumay verliest...’ verscheen in Forum 2 (1933) 1 (januari), p. 1-33, voortgezet in nog vijfafleveringen.
7193De dialoog ‘Een improvisatie’ in Forum 1 (1932) 10 (oktober), p. 632-641.
7194Personages uit De vuistslag.
7195Willens Putman, ‘De maaltijd’ in Forum 2 (1933) 2 (februari), p. 100-108.
7196‘'s Konings poppen’ in Forum 1 (1932) 12 (december), p. 745-755
7197‘A.C. Willink’ in Forum 2 (1933) 2 (februari), p. 113-122.
7198‘De bruiloft’ in Forum 1 (1932) 11 (november), p. 691-696.
7199François Bardin, ‘Une clé de D.H. Lawrence’ in Le divan 24 (1932-1933), vol. 20, no. 175-184, p. 97-101, toegezonden n.a.v. DP's panopticum ‘Het ontmoedigende stokpaard’ in Forum 1 (1932) 7 (juli), p. 466-467 (Vw 2, p. 434-435)
7200‘Du Perron over Potgieter en Multatuli’ in BN van 22 juli 1932. In dit stukje werd het ‘vrijmoedig oordeel’ van DP over Potgieter gesignaleerd in het citaat van de eerste alinea van DP's panopticum ‘Brief aan een leeraar’ in Forum 1 (1932) 6 (juni), p. 397-398 (Vw 2, p. 448-449)
7201Alleen ‘Afscheid’ werd opgenomen in Forum 1 (1932) 11 (november), p. 697.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie