E. du Perron
aan
J. Peeters

Brussel, 13 februari 19256978

B.P. - Wat hieraan toe te voegen? Ik heb getracht de TAAK van Willink over te nemen, maar verklaar mij op voorhand nog meer verslagen! We hebben allebei zoo'n afgrijselijk ‘breede’ blik op de zaken, iets wat door samenspraken alleen maar verergert. We zijn er toe gekomen de jonge mannen van ‘De Distelvink’6979 te benijden die zich samengeschaard hebben met zoo'n mooi geformuleerd program. Je mag ons voor slapl.llen uitmaken. Hartelijk je

D.

6978Afgedrukt naar Paul de Vree, ‘Hendrik Marsman en het modernisme’ in Nieuw Vlaams tijdschrift 30 (1977) 9 (november), p. 776. Addendum onder een brief van Willink . Dit is de in de brief van DP aan J. Peeters van 13 februari 1925 verloren gewaande brief van Willink en DP. Willinks datering is onjuist, want 23 februari 1925 viel op een maandag.
6979Zie Brieven I, p. 60.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie