E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Bergen, 15 april 1940

Bergen, 15 April 1940.

Beste Sander,

Dank voor diverse zendingen. Ja, als het boek nu maar gauw komt, vóór de duitsche inval bijv. Dan krijgen de Hitler-schobbejakken dàt tenminste ook nog te verbranden.

Is het nieuwe cliché van den regent beter geworden? Kan je me niet een afdruk sturen?

Hieronder een lijst van lieden die een recensie-ex. zouden moeten hebben:

J. Greshoff, Kaapstad. (Gebonden!) Kloofnekweg, Wyllie Sidiag.
J. van Nijlen, 436 Chaussée d'Alsemberg, Ukkel-Brussel.
S. Vestdijk, Parklaan 6, Doorn.
M. ter Braak, Kraaienlaan 36, Den Haag.
G.H. 's Gravesande, Irisstraat 68, Den Haag.
Dr. A. Romein-Verschoor, Daniel Willinkplein 21a, Amsterdam.
Dr. G. Stuiveling, Fabritiuslaan 5, Hilversum.
Dr. F.W. Stapel, Faisantplein 7, Den Haag (voor Bijdragen Kon. Inst.)
H.T. Damsté, Koninginnelaan 11, Oegstgeest (voor Koloniaal Tijdschrift.)

Indië { D. de Vries, Garoetweg 37, Batavia (voor Tijds. Bat. Genootschap.)
Indië { J.H. Ritman, hoofdredacteur Bataviaasch Nieuwsblad, Sluisbrugstraat, Batavia.
Indië { Mr. C. Binnerts, Koningsplein Zuid 15, Batavia (voor ‘Nederlandsch Indië’)
Indië { D.M.G. Koch, Papandajanlaan 51 (voor Kritiek en Opbouw)
Indië { W. Walraven, Blimbing-bij Malang (voor de Indische Crt.)
Indië { Dr. E.F.E. Douwes Dekker, Lembangweg Paal 4½, Bandoeng (voor ‘Nationale Commentaren’).
Indië { C. de Hart, conserv. Multatuli-Museum, Harmoniehof 44, Amsterdam (voor Jaarbulletin Mult.-Vereeniging).
Indië { Dr. Julius Pée, Lokeren (België).
Indië { Jef Last, Keizersgracht 326, Amsterdam.
Indië { J. de Kadt, Verspronckweg 21, Haarlem (voor De Nieuwe Kern).
Indië { H. Marsman, Saint-Romains (par Meursault), Côte d'Or. Frankrijk.
Indië { Beb Vuyk, p/a Meisjeshuis Soekab. Opv. Gest., Soekaboemi (Indië).

Dat is alles wat ik zie; jij zult natuurlijk speciale kranten voorzien. Stuur je Kelk ook voor zijn provinciaal blad?6928

In Indië kun je nog zenden aan:

den heer Sluimers, red. Algem. Indisch Dagblad, Bandoeng.

Redactie de Java-Bode, Molenvliet Oost, Batavia.

Redactie Soerabajaasch Handelsblad, Soerabaja

Redactie De Locomotief, Semarang.

Maar ik verwacht daar niet veel van. Hoewel Zentgraaff nu dood is; zoodat die kwezels nu weer misschien durven gunstig te recenseeren - op hun manier.

Je vriend Besnard, red. Sumatra Post, Medan, en zijn concurrent W. Klooster, red. Deli Courant, Medan - kàn je ook zenden. Ik laat dit geheel aan jou over. Ik denk dat zulke lui wel een ex. koopen, als ze recenseeren willen.

Je kunt Cola Debrot, Wouwermanstraat 21 Amsterdam nog een ex. zenden voor Criterium.

En Haighton voor De Nieuwe Gids!

En D. Hans voor De Avondpost.

En Buning voor De Gids.

En Engelman voor De Nieuwe Eeuw.

Reactie komt daar wschl. wel van.

O ja, Otten, Boschbesstraat 105, Den Haag, heeft speciaal een ex. gevraagd voor bespr. in het Haagsche Maandschrift. Dat lijkt me best; die komt dus bij de ‘positieven’.

Helman (in De Groene) onnoodig. Dat is een eigenwijs stuk stront, dat alleen nog maar voor romans leeft. Maar ‘verbieden’ doe ik niets; voor mijn part stuur je een gebonden ex. aan mevrouw Douwes Dekker-Post van Leggeloo, p/a Van Stockum.

Zend je mij dan bv. 12 auteurs-exx.? Bij voorbaat dank. Jany, Van Schendel, het Mult.-Museum, Van Eyck, krijgen dan een auteurs-ex.

Hartelijk gegroet en misschien tot gauw ziens - van 20 dezer tot 5 mei ben ik bij Menno - je

E.

6928Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie