E. du Perron
aan
H.A. Ett

Bergen, 11 april 1940

Bergen, 11 April '40

Geachte Heer Ett,

Vanmorgen uw brief. Ik zond een paar dingetjes nr Amst. en ver-wonderde me al dat ik niets hoorde. (Het laatste was een overdruk van mijn art. over Mult.'s portretten in Elsevier's.) Ook uw stuk heeft in De Nwe Kern gestaan; bewijs-nrs. zullen naar uw amsterd. adres gestuurd zijn.

Ik ga 20 dezer van hier naar Den Haag, tot ± 5 Mei, p/a Ter Braak, Kraaienlaan 36. Het beste is dat u mij daar opzoekt; anders hier na 15 Mei, als ik geïnstalleerd zal zijn. Adres: Doorntjes 32, Bergen (N.H). noteert u het vast?

Het beste met uw physieken toestand. Voor de voorrede zal ik wel geen tijd hebben vóór 15 Mei ook.

Vr. gr. van uw

EduP.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie