E. du Perron
aan
E. van Moerkerken

Bergen, 10 april 1940

Bergen, Woensdag.
10-4-'40.

B.v.M.,

Neen, liever niet deze Zondag. Ik moet hoopen inhalen, omdat ik zoo gammel was toen ik nr hier kwam. Tegen 20 dezer dacht ik nr Den Haag terug te gaan en daar te blijven tot ± 5 Mei; p/a Ter Braak. Heb je haast, kom dan op een middag in Den Haag voor die foto's. Anders ± 15 Mei, dan zijn we hier geïnstalleerd in een ‘eigen huis’ dat we met 1 Mei kunnen betrekken. Adres: Doorntjes 32, Bergen; noteer 't maar vast.

Dus: òf in Den Haag na 21 dezer, liefst 25 of 26 of zoo (hangt nog van andere dingen af die ik doen moet), of Bergen na 15 Mei. Laat hooren wat je kiest.6910

Beste groeten,

EduP.

6910Deze ontmoeting is niet doorgegaan. Van Moerkerken zag DP voor het laatst op de vergadering in Bellevue te Amsterdam op 1 april 1940.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie