E. du Perron
aan
J. Otten

Bergen, 2 april 1940

Bergen, 2 April '40.

Waarde Otten,

Dank voor De Stem mèt je stuk over de 2 M. li's erin. Wat je over nr. 2 schreef heb ik met instemming gelezen. Je zult je theorie bevestigd vinden zoowel door wat ik als door wat Haighton over hem schrijft. Voor dezen H. is Pruisen en Nederland6897 het beste wat de ‘volslagen prul’-schrijver ooit ten beste gaf. - Ik las in dit nr. van De Stem met buitengewoon genoegen het besprekinkje van Hier is Indië door Beb Vuyk.6898 Die Beb Vuyk is een bovenste brave. - Heb je het ex. Tweede Pleidooi gekregen? Ik liet het achter in Den Haag, toen ik naar hier vertrok, met verzoek het bij je thuis af te geven. De Luizen zal je van Contact hebben gekregen. Pak v. Sjaalman zou half April verschijnen, maar zal wel een week later uitkomen; ik kreeg nog steeds geen 2e revisie. Dat vraag je dus aan Stols.

Verder geen nieuws. Het is hier nogal veranderlijk wat het weer betreft.

Beste groeten,

EduP.

6897Multatuli, Een en ander over Pruisen en Nederland. Amsterdam 1867 (Multatuli, Volledige werken IV, p. 7-100).
6898‘Een “zonnig” boek over Indië’. In: CB 10 (1939) 10 (oktober), p. 1030-1032 over G.A. van Bovene, ‘Hier is Indië...!’. Utrecht 1939.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie