E. du Perron
aan
C. de Hart

Den Haag, 14 maart 1940

Geachte Heer De Hart,

Mijn brochure is uit. Ik heb den uitgever gezegd u 2 exx. te zenden, 1 voor u en 1 voor het M.M. Wilt u anders reclameeren?

Contact, Prinsengracht 795, Amsterdam.

Dit in haast! Uw

EduP.

Den Haag, 14 Maart '40.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie