E. du Perron
aan
C. de Hart

Den Haag, 8 maart 1940

Den Haag, 8 Maart '40.

Geachte Heer De Hart,

Dank voor uw schrijven en voor het stuk in De Tijd6810 dat ik met belangstelling las. Het quasi-waardige en ‘zakelijke’ antwoord van Van Duinkerken was weer prachtig. Maar zoo'n ploertje als Haighton spant toch de kroon. Ik heb bij die katholieken altijd zoo'n gevoel van: nou ja, wat wil je dan ook anders? - Maar ik kreeg gisteren van een katholiek dichter, Jan Engelman, een compliment over mijn stuk in Gr. Ned., dat volgens hem ‘vol waarheden’ stond.

Ik heb het erg druk met een vertaling die af moet, daarom kwam ik nog niet in Amsterdam. Ook moeten wij binnenkort naar Bergen. Ik zal kijken hoe ik dit probleempje oplos. Mijn brochure komt al gauw uit; ik gaf het fiat al voor alles; ik gaf u aan mijn uitgever op voor 2 present-exx.

Tot nader. Steeds gaarne uw

EduPerron

6810Ingezonden stuk van De Hart in De tijd van 18 februari 1940 onder de kop ‘Multatuli als huisvader’, met een naschrift van Anton van Duinkerken, naar aanleiding van diens bespreking van De waarheid over Multatuli en zin gezin.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie