E. du Perron
aan
L.P.J. Braat

Den Haag, 6 maart 1940

Waarde Heer Braat,

Ik kom voorloopig niet in Amsterdam en ga 15 dezer naar Bergen terug. Kunt u mij dus niet schrijven wat u mij te zeggen had?

Met vriendelijken groet,

EduPerron

Den Haag, 6 Maart '40.

(In haast, ik heb het druk in verband met mijn a.s. vertrek.)

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie