E. du Perron
aan
H.A. Ett

Den Haag, 5 maart 1940

Den Haag, 5 Mrt. '40.

Geachte Heer Ett,

Donderdag 14 Maart zal ik zeker geen tijd hebben, daar we hoogstwschl. 15 Mrt. van hier gaan. Zend u dus uw ms.6797 naar Bergen; ik geef u mijn adres op, zoodra ik daar weer eenigszins thuis ben. Misschien kunt u mij ook eens in Bergen opzoeken. Haast is daar* niet bij.

Wel met die 2 stukken. Stuurt u mij die zoo gauw mogelijk, als ik er moeite voor moet doen bij prof. Gonggrijp. Voor Krit. en Opb. gaat het makkelijker.

In haast en tot nader.

EduP.

Meulenhoff zou nat. prachtig zijn en 100 × beter dan B.6798 Maar doet hij het?

Ik zag Criterium en las het met veel genoegen, maar miste Dubois in de redactie. Hoe komt dat? ze hadden hem toch gevraagd?6799

6797Niet achterhaald.
*(Bij dat overzicht).
6798Vermoedelijk de uitgever A.A. Balkema; vgl. het post-scriptum bij 4009.
6799Dubois was nog betrokken bij de oprichtingsplannen voor het niet gerealiseerde tijdschrift ‘Vlam '40’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie