E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Den Haag, 28 februari 1940

Den Haag, 28 Febr. '40.

Beste Sander,

Vergeet je niet me Franquinet's Ravel te zenden?

Ingesloten een foto van den regent, beter dan die ik eerder gaf: dwz. die was te klein en is door den clicheur te sterk vergroot. Kan je dat cliché niet laten overmaken? Ik wil het wel betalen, als het niet te duur is. Dit portret is nl. heel bizonder,* dus graag zoo mooi mogelijk.

In ieder geval zou ik graag de foto terug hebben.

De engelsche gedichten van Robbie van Eyck heb ik vanmorgen gelezen. Ze zijn m.i. heel goed; een paar zeer mooie, één slecht (die moet eruit), het ensemble werkelijk behoorlijk en, hoewel niet ‘modern’, dus met niets van proefneming erin, heel zuiver en echt. Mettertijd kan je er misschien toch wel iets van maken,6790 maar dan moet het toch ook naar de engelsche kritici gestuurd worden. M.i. is 't 10 × poëtischer dan Pa.

Zag je Criterium al?6791

Tot ziens; hartelijke groeten ook van Bep en aan Greet. Je

E.

Vanmorgen kreeg ik de laatste blzn. vuile proef uit Maastricht. Alles is nu opgeplakt en terug.

*dwz. ‘zeldzaam’, onbekend
6790Robert van Eyck, Endless interval, Poems. Rijswijk: Stols 1941.
6791Aflevering 1 en 2 (maart en april 1940) van het tijdschrift Criterium werden door DP besproken in BN van 11 mei 1940 (av.) onder de kop ‘Nieuw tijdschrift der jongeren’ (Vw 6, p. 526-532).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie