E. du Perron
aan
A.H.M. Romein-Verschoor

Den Haag, 28 februari 1940

Den Haag, 28-2-'40.

Waarde Mevrouw Romein,6787

Wilt u mij, als u ermee klaar bent, die 2 stukken van Indonesiërs terugsturen?6788 - Dank voor het bezorgen van het stuk van Ett bij Donkersloot.6789 - Ik laat u binnenkort mijn ‘beschouwingen’ over het werkje van de Schoondochter sturen; het mensch zelf kan mij betrekkelijk weinig schelen, maar het soort, waartoe ze behoort en dat nu heerlijk gesterkt is door al deze ‘onthullingen’, heeft toch nog iets van me te goed - dat zal ook wel altijd zoo blijven, al is het dan dwaas en al kan ik mijn tijd beter gebruiken (dat doe ik dan ook, ondanks zulke brochures). - Het was prettig ubeiden hier te zien, maar het duurt ons altijd te kort, juist met menschen als u zouden we altijd beter willen praten! Tot ziens later. Steeds gaarne uw

EdP.

6787Anna (Annie) Helena Margaretha Verschoor (1895-1978), in 1920 getrouwd met Jan Romein, studeerde Nederlands en geschiedenis aan de universiteit te Leiden, waar zij in 1935 promoveerde op De Nederlandsche romanschrijfster na 1880, Een literair-sociologische studie. Utrecht 1935.
6788Niet achterhaald.
6789‘Het naspel van de Lebakzaak’.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie