E. du Perron
aan
A.A.M. Stols

Den Haag, 30 januari 1940

Den Haag, 30-1-'40

Beste Sander,

Gisteravond zag ik toevallig een paar blzn. van de serie waarin mijn Multatuliana komen (bij Salden).6700 Daar de letter vrij klein is, ben ik bang dat de dokumenten niet goed zullen uitkomen als ze in kleinere letter gedrukt worden, zooals ik op de copie aangaf. Wat is daaraan te doen? Bij die dok. inspringen en gewone letter? Of mijn tekst kleiner en de dok. juist grooter? Bedenk daar iets op voor ze drukken gaan, of laat eerst even een proef je maken.

Wanneer hoor ik je door de telefoon?

Hartelijk gegroet,

EdP.

6700De bewijzen uit het pak van Sjaalman werd niet in een reeks van Stols opgenomen. De typograaf Helmut Salden (1910-1996), een Duitse vluchteling en vriend van Ter Braak. Hij ontwierp op diens verzoek sinds enige tijd de omslagen voor de schriften van De vrije bladen; zie ook Bw TB-DP 4, p. 415.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie