E. du Perron
aan
A.A.J. Stols

Den Haag, 21 februari 1940

Den Haag, 21 Febr. '40

 

Geachte Heer Stols,6771

Na overleg met Sander, zou ik u het volgende willen vragen:

Zou het u mogelijk zijn, mij het ms. (al wat u er nog van hebt) van mijn Pak van Sjaalman terug te zenden, en mij daarna de druk-proeven in slips te doen toekomen? Ik plak dan zelf in de juiste volgorde op wat in groote en wat in kleine letter moet.

Ik vraag u dit zoo, omdat Sander mij zei dat de heele tekst vmdl. al afgegoten is.

Zou u mij dan van het reeds gedrukte eerstdaags revisie kunnen zenden? Het is zoo veel niet, geloof ik.

Mijn bedoeling hiermee is niet: u te haasten, maar zelf aan één complete tekst te komen; omdat ik geen copie heb van het ms. dat bij u ligt. Dit in verband met alle geruchten over een mogelijke aanval in Maart. Wilt u mij, kortom, helpen om - over een paar dagen - aan één complete tekst van dit werk te komen? De manier die ik u hierboven voorstel, lijkt mij voor u de gemakkelijkste, en het extra-knip- en plakwerk heb ik er graag voor over.

U bij voorbaat dankend, en mij excuseerend voor de last die ik u bezorg, teekent hoogachtend

EduPerron

 

P.S. Sander zei me nog dat ik u kon schrijven dat, zoonoodig, de bundel van Vestdijk6772 even kon wachten.

6771Alphonse Auguste Jean Stols (1901-1985), een broer van A.A.M. Stols, toen firmant en sinds 1942 directeur van de drukkerij en uitgeverij Boosten en Stols te Maastricht.
6772De eerste druk van S. Vestdijk, Water in zicht, gedichten, werd op 11 mei 1940 bij het Duitse bombardement op Maastricht vernietigd. De bundel verscheen in: Helikon 10 (1940) 7 (september). Rijswijk: Stols.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie