E. du Perron
aan
C. de Hart

Den Haag, 16 januari 1940

Den Haag, 16 Jan. '40.

Geachte Heer De Hart,

Mijn brochure is af. Ik denk een vel of 4. Ik laat den tekst nu overtikken, in 2 exx. en zal 1 ex. ter lezing sturen naar dr. Pée, met wien ik nu in corresp. sta.

Zou u mij willen helpen aan een paar boekjes en brochures die ik nog even door wilde zien? nl.

x Kermispret door E.D.D. Jr.

E.B. Kielstra, Bantam en de Max Havelaar (Tijdspiegel 1893).

Dr. W. Meyer, Heldendaad of Krankzinnigheid (De Nwe Gids 1911). S. Kalff, Mult. als Ambtenaar. 1920. (Brochure?)

x Prof. mr. P.A. Diepenhoek(?),6642 Mult. en de Koloniale Politiek (Stemmen des Tijds 1926).

x Dr. J.W. Meyer Ranneft, Hollands fout in Indië (De Gids 1937).

x En B. Damme, Uit Multatuli's Nalatenschap, 1933.

Ik denk dat het M.M. al deze dingetjes toch bezit? Zoo spoedig mogelijk krijgt u alles terug. Vooral die met een x ervoor zijn voor mij van belang.

U bij voorbaat dankend, steeds gaarne uw

EduPerron

6642Bedoeld is P.A. Diepenhorst.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie