E. du Perron
aan
J.A.A. Engelman

Den Haag, 15 januari 1940

Beste Jan Engelman,

Daar jij nog steeds de eenige katholiek bent die ik vertrouw, stuur ik jou bijgaand schrijven.6638 Geplaatst zal het wel niet worden; maar als jij het leest, vind ik dat al aardig. Je kunt, als je het gevalletje van Van D.'s kritiek en mijn ingezonden stuk gevolgd hebt, hieruit ook iets leren omtrent Van D.'s geleerdheid, waar ik nooit erg aan geloofd heb, maar toch nog altijd meer aan geloof dan aan 's mans eerlijkheid. Sedert het verleugende verslag6639 dat hij eens gaf over de opheffing van Forum is dit sjoviale biervat voor mij, op dit gebied, definitief geklasseerd. Het eenige wat ik mij afvraag is: of dit aangeboren oneerlijkheid is of jezuïtische vorming. Maar erg interesseert het me niet, gegeven het gelijke resultaat.

Jou hoop ik vroeger of later weer eens te ontmoeten, in Bergen misschien? Beste groeten van je

EduP.

P.S. - Ken je die opmerking van Gide: ‘La foi tout court remplace la bonne’?6640 De Van D.'s zijn daar om dat telkens weer te bewijzen. Maar dan dicht zoo'n man: ‘De waarheid hooger dan de leus’.6641 't Schijnt allemaal te mogen, van God!

Den Haag, 15 Jan. '40.

6638Dupliek op Van Duinkerken; niet teruggevonden.
6639‘“Forum” gaat verdwijnen. Welkom afscheid.’ in De tijd van 10 oktober 1935 (av.).
6640‘Geloof maakt goede trouw overbodig’; André Gide, Journal 1889-1939. (Parijs 1939, Bibliothèque de la Pléiade), p. 974. Door DP ook geciteerd in zijn postuum gepubliceerde artikel tegen Van Duinkerken ‘Kleine bijdrage tot de kennis van een katholieke voorlichting en strijdmethode’ (Vw 6, p. 631-640).
6641Beginregel van ‘De keuze’. In: Anton van Duinkerken, Verzamelde gedichten. Utrecht (1957), p. 107.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie