E. du Perron
aan
J. Last

Den Haag, 14 januari 1940

Den Haag, 14 Jan. '40.

Beste Last,

Zooals Van Lier je telefonisch al zei, ben ik met griep behept. Daarom kort, punt voor punt.

Gelijk hiermee mijn art.6631 over je Hollander dat gisteren uit Indië kwam. Verder je ms.6632 terug. Ik voel maar heel weinig voor dit werk, en het is zeker volstrekt niet wat ik bedoelde. De stukken over die gevangenis en die verhouding van dien jongen met de gevangenen is voor mij door-en-door ‘kitschig’; als je je eigen leven vertelde, en veel eenvoudiger, zou mij dat 10 × meer boeien.

De Bevrijde Eros herlas ik. Ik begrijp wat je me in Parijs zei: dat je echt van dit werk houdt. Mij ligt het ver, - begrijpelijkerwijs; hoewel sommige van de kortere verzen mij wel goed lijken.

In Bloedkoraal een paar mooie dingen. Maar je Spaansche Tragedie6633 is en blijft het eenige ding waar ik een eenvoudig en echt contact mee heb. Het spijt me werkelijk dat ik je altijd zoo onbevredigend moet schrijven, maar jouw werk en mijn smaak - of hoe je't anders zeggen wilt - loopen uiteen, dat is duidelijk. Ik zeg niet dat ik gelijk heb, maar van mij uit kan je niet anders verwachten dan wat ik vind, als ‘oordeel’. De Kruisgang zal ik t.g.t. lezen (ik ben er nog steeds niet aan toe), maar ik schrijf er niet over, tenzij ik het werkelijk goed vind, want om weer zoo'n stuk te schrijven als over de Vl. Hollander is toch onnoodig.

Bloedbruiloft zeer goed; jammer dat het slot ontbreekt. Don Q. in de Loopgraaf ook met plezier gelezen, maar vooral in de verhalende gedeelten, bv. over dien kapitein Pignatelli; de beschouwende, hoewel mij zeer juist voorkomende, zijn minder ‘pakkend’.

Ik stuur je hierbij een en ander terug. Moet je Eros en Bloedkoraal terug hebben? Schrijf dat even.

De Kadt heb ik geschr.6634 dat hij je je brief moest terugzenden.

Zoodra ik tijd vind, ga ik naar je tentoonstelling.6635

Ik heb die eene teek.6636 van je (die je mij gaf) ook nog naar K.K.K. gezonden, zoodat ze er 5 van je hebben. Maar van Braat kreeg ik een brief dat de clichés nu duurder werden en dat ze niet alles konden plaatsen. Wat er nu geplaatst wordt en wat niet wordt dus daar in Amsterdam beslist; niet door mij.

Dit is voor vandaag alles. Ik ben nog vrij beroerd van die griep; excuseer het korte stijltje.

Hartelijke groeten,

EduP.

O ja, hierbij ook nog je verzen, die ik van G.N. teruggestuurd kreeg. Geef ze aan Cola Debrot voor Criterium.6637 Zijn adres is: bij Molenijsen, Wouwermanstraat 21, Amsterdam. Hij heeft ook telefoon: 96409; misschien wil je hem eerst erover spreken. Noem gerust mij, als dat eenig nut voor je heeft; ik denk van niet.

In je ms. staat nog iets dat je veranderen moet: die executie met het zwaard waarbij die oogen nog 2 × knipperen. Waar kan dat gebeurd zijn? In Indië worden sinds jaar en dag de menschen opgehangen, in de Comp. tijd geradbraakt en gevierendeeld, soms, maar van hoofden afslaan weet ik niet. In Atjeh misschien? Maar dan moet je van den beul een ‘masôsé’6638 maken en dan worden die doctoren weer onwaarschijnlijk.

6631Onder de kop ‘Een kruistocht tegen het onrecht’ in BN van 2 december 1939 (av.) (Vw 6, p. 477-453) besprak DP van Last De vliegende Hollander. Amsterdam (1939) en Zuiderzee, Herziene uitgave met een voorwoord van André Gide. Amsterdam 1939 (De salamander).
6632Niet achterhaald.
6633Werd door DP besproken.
6634Brief niet teruggevonden.
6635Niet achterhaald.
6636Bij DP's artikel ‘Bij een handvol auteurstekeningen’ werden op p. 57 twee tekeningen van Last geplaatst, ‘Haven’ en ‘Capitan Bodega’.
6637Gedichten van Last werden niet in Criterium opgenomen.
6638Marechaussee.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie