E. du Perron
aan
J.A.A. Engelman

Garoet, 27 oktober 19374986

Garoet, 27 Oct. '37.

B.J. - Ook namens Elisabeth hulde om je alleraardigst stukje in De Groene over nazi-Kasper.4987 We lazen het hier gisteren, bij toeval dat blad ontmoetende. Wat zeg je van onze garoetsche rijstvelden? is het zoo niet haast even vaderlandsch als glas in lood? Verder kan ik je meedeelen dat ik hier ijverig pen, aan wat?... aan een verhaal over de gebroeders Van Haren. Ja, ik voel de vaderlandsigheid ook machtig over me komen. Hou je goed, misschien zien we elkaar nog terug vóór het andere leven. Hart. gr. van steeds je

EdP.

4986Prentbriefkaart: foto van rijstvelden bij Garoet.
4987‘De ezelstrap van Kasper’. In De groene Amsterdammer van 14 augustus 1937. Engelman kapittelde hierin de kunstcriticus van De telegraaf en kunstschilder, Kasper Niehaus (1889-1974), die de kunstpolitiek van de nazi's toejuichte.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie