E. du Perron
aan
G. Stuiveling

Den Haag, 10 januari 1940

Den Haag, 10 Jan. '40.

Waarde Heer Stuiveling,

Ditmaal lig ik, stemloos en met andere grieperigheden, ter bedde neergesmakt. Vermoedelijk zult u mij dus Vrijdagavond as. niet onder uw gehoor waarnemen.6616 Maar ik hoop mij schadeloos te stellen met een lezing van Kloos-Vosmaer, dat mij, na wat Ter Braak erover schreef en vertelde, ten zeerste lokt. Ik ben ook wel zeer benieuwd naar uw a.s. Perk-uitgave,6617 als het zoover komt, en hoop dat u dan toch één meer-of-min definitieve of ‘standaard’-tekst zult kunnen puren uit al die lezingen, al of niet met de Mathilde van Perk-Kloos tot basis. Anders moet je 3 teksten tegelijk, dwz. vergelijkend, lezen, wat wel ‘interessant’ is, maar het tegendeel van ‘genotrijk’.

Uw concept voor Van Suchtelen ziet er imposant en wat meer zegt vakkundig uit. Als hij nu nog niet toehapt! Onder ons, ik geloof dat we beter 6 dln. dan 5 kunnen nemen. Ik zou mij zelfs liever willen vertrouwd maken met 12 dln., maar, als de typographie het toelaat, worden die 12 dan 6; neemt u daarvoor dan op onderstaand lijstje telkens 2 bijeen. Ik dacht zoo:

De achterkant vul ik met het lijstje.

Tot vroeger of later. Steeds gaarne uw

EduP.

I. Oudste verzen  
  Bladen Dagb. Oud Man  
  Bruid Daarboven  
  Brieven tot Havelaar  
  Geloofsbelijdenis  
 
II. Max Havelaar met aant.  
  Indr. v.d. Dag (Brief a/d G.G. in ruste)  
  Brieven tot Minnebrieven  
 
III. Minnebrieven  
  Wijs mij de plaats  
  Over vrije-arbeid  
  Brieven  
 
IV. Ideën 1 Hierover chronologisch verdeelen:
Verspreide Stukken (de rest)
Een en ander over Pruisen en Nederland
Divagatiën over Liberalismus
Specialiteiten
Nog eens vrije-arbeid
Aleid
Causerieën in De Locomotief
(daar heb ik den tekst al van)
  Brieven Hierover chronologisch verdeelen:
Verspreide Stukken (de rest)
Een en ander over Pruisen en Nederland
Divagatiën over Liberalismus
Specialiteiten
Nog eens vrije-arbeid
Aleid
Causerieën in De Locomotief
(daar heb ik den tekst al van)
 
V. Ideën 2 Hierover chronologisch verdeelen:
Verspreide Stukken (de rest)
Een en ander over Pruisen en Nederland
Divagatiën over Liberalismus
Specialiteiten
Nog eens vrije-arbeid
Aleid
Causerieën in De Locomotief
(daar heb ik den tekst al van)
  Brieven Hierover chronologisch verdeelen:
Verspreide Stukken (de rest)
Een en ander over Pruisen en Nederland
Divagatiën over Liberalismus
Specialiteiten
Nog eens vrije-arbeid
Aleid
Causerieën in De Locomotief
(daar heb ik den tekst al van)
 
VI. Ideën 3 Hierover chronologisch verdeelen:
Verspreide Stukken (de rest)
Een en ander over Pruisen en Nederland
Divagatiën over Liberalismus
Specialiteiten
Nog eens vrije-arbeid
Aleid
Causerieën in De Locomotief
(daar heb ik den tekst al van)
  Brieven Hierover chronologisch verdeelen:
Verspreide Stukken (de rest)
Een en ander over Pruisen en Nederland
Divagatiën over Liberalismus
Specialiteiten
Nog eens vrije-arbeid
Aleid
Causerieën in De Locomotief
(daar heb ik den tekst al van)
 
VII. Ideën 4 Hierover chronologisch verdeelen:
Verspreide Stukken (de rest)
Een en ander over Pruisen en Nederland
Divagatiën over Liberalismus
Specialiteiten
Nog eens vrije-arbeid
Aleid
Causerieën in De Locomotief
(daar heb ik den tekst al van)
  Brieven Hierover chronologisch verdeelen:
Verspreide Stukken (de rest)
Een en ander over Pruisen en Nederland
Divagatiën over Liberalismus
Specialiteiten
Nog eens vrije-arbeid
Aleid
Causerieën in De Locomotief
(daar heb ik den tekst al van)
 
VIII. Ideën 5 Hierover chronologisch verdeelen:
Verspreide Stukken (de rest)
Een en ander over Pruisen en Nederland
Divagatiën over Liberalismus
Specialiteiten
Nog eens vrije-arbeid
Aleid
Causerieën in De Locomotief
(daar heb ik den tekst al van)
  Brieven Hierover chronologisch verdeelen:
Verspreide Stukken (de rest)
Een en ander over Pruisen en Nederland
Divagatiën over Liberalismus
Specialiteiten
Nog eens vrije-arbeid
Aleid
Causerieën in De Locomotief
(daar heb ik den tekst al van)
 
IX. Ideën 6 Hierover chronologisch verdeelen:
Verspreide Stukken (de rest)
Een en ander over Pruisen en Nederland
Divagatiën over Liberalismus
Specialiteiten
Nog eens vrije-arbeid
Aleid
Causerieën in De Locomotief
(daar heb ik den tekst al van)
  Brieven Hierover chronologisch verdeelen:
Verspreide Stukken (de rest)
Een en ander over Pruisen en Nederland
Divagatiën over Liberalismus
Specialiteiten
Nog eens vrije-arbeid
Aleid
Causerieën in De Locomotief
(daar heb ik den tekst al van)
 
X. Ideën 7 Hierover chronologisch verdeelen:
Verspreide Stukken (de rest)
Een en ander over Pruisen en Nederland
Divagatiën over Liberalismus
Specialiteiten
Nog eens vrije-arbeid
Aleid
Causerieën in De Locomotief
(daar heb ik den tekst al van)
  Brieven Hierover chronologisch verdeelen:
Verspreide Stukken (de rest)
Een en ander over Pruisen en Nederland
Divagatiën over Liberalismus
Specialiteiten
Nog eens vrije-arbeid
Aleid
Causerieën in De Locomotief
(daar heb ik den tekst al van)

XI. Millioenstudiën (dit niet hier, maar chronol. op zijn plaats)
  Brieven
 
XII. Brieven laatste tijd (1875-1887);
  Briefwiss. met Sikko Roorda v. Eysinga, met de antwoorden

6616Op vrijdagavond 12 januari 1940 hield Stuiveling een voordracht ‘Nieuw licht op de voortijd van '80’ voor de Volksuniversiteit in Den Haag.
6617Jacques Perks Mathilde-krans, naar de handschriften volledig uitgegeven door G. Stuiveling. Den Haag 1941 (3 delen).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie