E. du Perron
aan
J. van der Woude

Den Haag, 4 januari 1940

Den Haag, 4 Jan. '39.

Beste Van der Woude,

Op mijn expresse-brief6595 naar jou kreeg ik geen antwoord. Ik heb daarop, 30 of zelfs 29 Dec., een expresse-brief naar Veen zelf6596 geschreven om hem te vragen mij in ieder geval het ms. terug te sturen, omdat ik daar toch nog een en ander in veranderen moest, en mij dan te schrijven of hij het nu uit wilde geven of niet. Die brief moet, zelfs de nieuwjaarsdagen in aanmerking genomen, 2 Januari's morgens in zijn bezit zijn geweest. Vandaag, 4 Januari, géén ms. en géén antwoord. Ik heb Veen nu opgebeld en gevraagd wat dit voor een manier van doen was en mijn ms. nòg eens gevraagd. Ik kreeg een knul aan de telefoon die me zei dat Meneer Veen (of Vander Velde) ziek was, dat hij wist dat er een ms. van mij in de prominentenserie was opgenomen, dat jij in militaire dienst was en meer zulke praatjes en toen ik hem nog eens precies wilde uitleggen hoe de zaak zat vond deze knul het veiliger de hoorn op te hangen.

Ik hoop dat ik het ms. nu morgen heb en in ieder geval wensch ik nu niets meer met dezen Veen te maken te hebben. Dit soort Amsterdamsche lompheid verdraag ik niet. Wil jij aan dien hoornophangenden meneer of aan Veen of aan wien ook dus zeggen dat ik die Multatuliana nu niet meer geef, en zou je dan ook zoo vriendelijk willen zijn zoo spoedig mogelijk de honorarium-kwestie voor het Scheepsjournaal6597 te regelen? Het spijt mij dat dit zoo geloopen is, maar ik heb van het begin af gezegd dat er haast bij was; het ms. is 27 November van hier naar jou toe gegaan, en na ruim een maand weet ik niet alleen niet of het ding wel is ‘aangenomen’, maar ik krijg geen antwoord op mijn brieven. Je zult moeten toegeven dat ik eenig geduld heb gehad.

Met beste groeten,

EduP.

6595Niet teruggevonden; volgens aantekening van Van der Woude op deze brief door hem niet ontvangen.
6596Niet teruggevonden; directeur was R. van de Velde, die in 1941 door zijn medewerker L.J. Veen jr. werd opgevolgd.
6597Scheepsjournaal van Arthur Ducroo verscheen eerst in 1943 bij L.J. Veen's uitgevers-maatschappij n.v. in de Prominentenreeks, waarvan Johan van der Woude redacteur was.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie