E. du Perron
aan
C. de Hart

Den Haag, 3 januari 1940

Den Haag, 3 Jan. '39.

Geachte Heer De Hart,

Gisteren schreef ik u net. Hierbij de gezonden dingen terug. De knipsels6590 niet onaardig, maar die regels in het album amicorum (album der vrienden, voor zoover ik weet) zijn èrg aardig. Ik heb ze overgenomen voor mijn eventueele herdruk van mijn Man van Lebak, die wel erg ‘compleet’ zal worden!6591

Ditmaal kort. Ik wacht toch op nader bericht van u.

Met hartelijke groeten, uw

EduP.

Ik denk dat ik ook een cahier van de Vrije Bladen met mijn reactie op ‘De Schoondochter’ vul. Alleen moet ik mij dan beperken, omdat 32 - zeg 36 blzn. maximum is. Zou je op alles willen ingaan, dan had je minstens 100 blzn. noodig! Enfin, ik zal zien hoe ik 't met mijn antwoord aanleg.

‘Wijdenes’ = Ter Braak, dwz. min of meer natuurlijk. Ik gaf hem dien naam omdat een jeugdvriend van mijn vader, iemand die nu dus bij de 80 zou zijn, zoo heette. Jan Wijdenes. Kan dat uw wiskunde-specialiteit6592 zijn?

6590Een boekje knipsels (Lebak-Havelaar).
6591Afscheidsgroet op 22 september 1838 van Eduard Douwes Dekker aan zijn gymnasiumvriend P.G. te Winkel, opgenomen in diens album amicorum (Multatuli, Volledige werken VIII, p. 64 en in DP, De man van Lebak, Vw 4, p. 28-29).
6592Pieter Wijdenes, auteur van talrijke schoolboekjes over wiskunde; Jan Wijdenes niet geïdentificeerd.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie