E. du Perron
aan
C. de Hart

Den Haag, 3 januari 1940

Den Haag, 3 Jan. '39.

Geachte Heer De Hart,

Gisteren schreef ik u net. Hierbij de gezonden dingen terug. De knipsels6589 niet onaardig, maar die regels in het album amicorum (album der vrienden, voor zoover ik weet) zijn èrg aardig. Ik heb ze overgenomen voor mijn eventueele herdruk van mijn Man van Lebak, die wel erg ‘compleet’ zal worden!6590

Ditmaal kort. Ik wacht toch op nader bericht van u.

Met hartelijke groeten, uw

EduP.

Ik denk dat ik ook een cahier van de Vrije Bladen met mijn reactie op ‘De Schoondochter’ vul. Alleen moet ik mij dan beperken, omdat 32 - zeg 36 blzn. maximum is. Zou je op alles willen ingaan, dan had je minstens 100 blzn. noodig! Enfin, ik zal zien hoe ik 't met mijn antwoord aanleg.

‘Wijdenes’ = Ter Braak, dwz. min of meer natuurlijk. Ik gaf hem dien naam omdat een jeugdvriend van mijn vader, iemand die nu dus bij de 80 zou zijn, zoo heette. Jan Wijdenes. Kan dat uw wiskunde-specialiteit6591 zijn?

6589Een boekje knipsels (Lebak-Havelaar).
6590Afscheidsgroet op 22 september 1838 van Eduard Douwes Dekker aan zijn gymnasiumvriend P.G. te Winkel, opgenomen in diens album amicorum (Multatuli, Volledige werken VIII, p. 64 en in DP, De man van Lebak, Vw 4, p. 28-29).
6591Pieter Wijdenes, auteur van talrijke schoolboekjes over wiskunde; Jan Wijdenes niet geïdentificeerd.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie