E. du Perron
aan
D. de Vries

Den Haag, 29 december 1939

Den Haag, 29 Dec. '39.

Beste De Vries,

Met plezier vond ik in K. en O. de eerste causerie van Mult. uit De Loc. terug.6558 En met spanning wacht ik af wat je nu van dat Saïdjah-ding in T.B.G.6559 gemaakt hebt. Binnenkort zend ik je een overdruk van mijn Mult. art. in Gr. Ned.

Het heerlijke geschrift van de schoondochter is uit. Hier en daar heeft het mensch gelijk, maar wàt een wijf! Intusschen, voor jouw Locomotief-collectie is één blzij van belang.6560 Die advocaat van haar, Tromp Meesters - de man is na een deurwaardersprestatie in Nieder-Ingelheim door den geest van Mult. met auto en al in den Rijn geduwd, verrukkelijk gewoon! - heeft de zaak nagegaan en ook waarom Mult. ermee uit is gescheden. Hij kreeg ruzie omdat hij altijd op De Waal wilde schelden, zooals ikke op den ouden schobber Z. Maar ziehier het lijstje volgens hem:

In De Loc. van 25 Mei 1869 de 1e causerie compleet.
No 2 in 3 gedeelten, in stuk 1 scheldt M. op Lion, van stuk 3 is het begin weg. Van nr 4 ook het begin weg. Daarna geregeld tot 17 Aug. dat nog een vervolg van nr 6 bevat. Het slot echter volgt niet. Tot 21 Sept. dan een hiaat. Dan weer geregeld, maar niet meer genummerd, tot 2 Nov. Daarna pas weer 5 Dec. Van 24 Dec-31 Jan. '70 niets. Op 2 en 4 en 15 Februari weer een causerie, daarna houdt alles op. - In nr. v. 25 Maart wordt aangekondigd dat Mult. vervangen zal worden door Roorda v. Eysinga, wiens eerste stuk 30 Maart verscheen.

Heb je hier wat aan? Ik hoop van harte dat je, als je deze causerieën in boekvorm uitgeeft, Mult. zijn eigen spelling zult geven: y en 3 puntjes, nooit 4 - en niet die Marchant-spelling die je in K. en O. zette.

Als ik hier voor je 't een of ander in die Loc. kan nakijken - blijkbaar moet hier ergens ook een compleet ex. zijn - beschik je natuurlijk over me.

Neem dit gekrabbel voor heden voor lief. Ik schrijf later beter, ook over onszelf, Den Haag enz. Het sneeuwt nu sinds 3 dagen. Het beste met jullie drie, ook met 1940. (Daar moeten we aan gelooven.)

Hartelijke groeten

EduP.

6558Multatuli, ‘Causerie I’ uit het Semarangse blad De locomotief van 25 mei 1869 is in K&O 2 (1939-1940) 19 (16 november 1939), p. 303-305 (Multatuli, Volledige werken IV, p. 103-108; de overige ‘Causerieën’ zijn volledig gepubliceerd op p. 109-306) afgedrukt in gemoderniseerde spelling met een inleiding ‘Multatuliana’ door De Vries op p. 302-303.
6559De Vries corrigeerde DP's artikel en besprak het onder de kop ‘Multatuliana’ in K&O 2 (1939-1940) 23 (16 januari 1940), p. 363-364.
6560De waarheid over Multatuli en zijn gezin, p. 105; de drukgeschiedenis van de ‘Causerieën’ in Multatuli, Volledige werken IV, p. 725-734. In dit deel zijn ook de vier niet in De locomotief gepubliceerde causerieën afgedrukt evenals een ontbrekend deel.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie