E. du Perron
aan
J. Last

Den Haag, 30 december 1939

Den Haag, 30 Dec. '39
(L.v.M. 835)

Beste Last,

Dank voor de aardige verrassing. Alijntje vindt dat die zeeroover de Stoute heet het allermooist, geloof ik; hij heeft tenminste zeer belangstellend geïnformeerd waaròm die zoo heette, waaròm? waaròm? en ik geloof niet dat ik er precies in geslaagd ben hem een bevredigend antwoord te geven.* Het gedicht6561 is zeer verkwikkelijk, ook beschouwd als niet-Nieuwjaarswensch. Het beste voor 1940 terug-toegewenscht, hoe idioot dit ook klinkt in dezen grootschen tijd, door ons alle drie.

Wanneer kom je weer eens hier? en zien we je dan weer eens? Vestdijk wil je verzen niet hebben voor Gr. Ned.; hij zal ze nog verder laten circuleeren, maar als Jan van Nijlen er ook tegen is, komt Greshoff niet meer in aanmerking (dat zou trouwens 3 maanden duren voor ze dan terug waren uit Kaapstad). Krijg je ze dus terug zonder dat het zoo lang duurt, dan beteekent dat dat Van Nijlen het met Vestdijk eens is.6562 Ik heb in dezen niets te zeggen; heb de verzen alleen bij Vestdijk gerecommandeerd.

Van Querido kreeg ik dien roman van die Indonesische terug, waar ik je over sprak, meen ik. Hij vond het ‘onbelangrijk, pietepeuterig en allemaal klein gezeur’ en geloofde dus dat het geen koopers zou vinden. Ik heb hem teruggeschreven6563 dat het mij om die redenen nu juist op verschrikkelijk véél koopers zou doen rekenen; maar daar schiet je natuurlijk niet mee op. Dus verder zoeken. Trouwens, een meesterwerk is het niet; het is alleen heel sympathiek, en als eerste bijdrage op romangebied uit Indonesië toch wel van zeker belang dacht ik.

Bij wie denk je dat ik probeeren kan? Maar de uitgever moet er wat geld voor over hebben, want die menschen zijn doodarm.

Veen heb ik nog steeds niet gezien en ik word zelfs een beetje aan 't lijntje gehouden met mijn nieuwe Multatuliana. Van Multatuliana gesproken, heb je 't walgelijke boek (520 blzn!) gezien, dat natuurlijk De Waarheid over M. en zijn gezin heet, en inderdaad de waarheid brengt voor de laagste burgerkliek die je in je booze droomen zien kan? Kortom, Mult. is de ergste ploert die ooit bestaan heeft en als de fussoensjabroer het nu nog niet weet, zal hij 't nooit leeren. Maar hij leert het ‘als vanzelf’!

Berichten heb ik niet. Ik werk hard en raak er soms wat abruti van. Maar over 't algemeen gaat alles toch redelijk wel (mooie formule voor 't burgerhart). Wat wil een mensch méér? Jemoetooknietteveelwillen.

Ik zond6564 je brief-kritiek door naar De Kadt, die deze kritiek zoo ‘compleet’ vond, vanuit een andere dan de Ter Braak-hoek, dat hij dien brief graag in De Nwe Kern zou afdrukken, met in een volgend nr. een antwoord erop. Heb je daar iets op tegen of niet?6565

Tot spoedig ziens, hoop ik. Een hand van je

EdP.

P.S. Heb je 't art. over Gide gekregen dat ik je zond?6566

Alijntje vraagt ook nog of die stoute zeeroover nooit wil slapen. Wat antwoord je daarop? Gesprekken met kinderen beneden de 16 zijn niet mijn sterkste kant!

*‘De schoone blank van keel’ gaat nog boven zijn échelle de valeurs.
6561Niet teruggevonden.
6562In GN 1940 zijn geen verzen van Last opgenomen.
6563Brief niet teruggevonden.
6564Brief niet teruggevonden.
6565Niet in De nieuwe kern opgenomen.
6566Onder de kop ‘Betrouwbaar, daar hij zich nooit vastlegt’ besprak DP in NRC van 23 december 1939 (av.) Gide's Journal 1889-1939 (Vw 6, p. 475-479).
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie