E. du Perron
aan
F.E.A. Batten

Bergen, 12 november 1939

Beste Freddy,

We kregen alarmeerende berichten ook uit België en van Menno.6405 Verder wordt het hier opeens zeer ongezellig door het versperren van allerlei wegen, o.a. onze Nesdijk, door militaire maatregelen die er pijnlijk dilettantisch uitzien. Bep en ik hebben gisteravond besloten nu toch maar naar Den Haag te gaan; wschl. zijn we dan Maandagavond of Dinsdagmorgen bij Menno. Beschouw dit dus niet als een afspraak, sta niet vroeg op om naar de trein te gaan, wacht niet op ons, niets; als ik er eenmaal ben, zie je me al gauw verschijnen en dan is er nog alle tijd om een heldencorps te vormen dat de Hitler-cohorten in 3 zetten verslaat.

Maar misschien beletten die cohorten ons al om in Den Haag te komen? Wij beleven rare tijden, zegt men.

Tot spoedig ziens, hopen we dus. Steeds je

E.

Zend dus geen post meer door, etc. Deze toevoeging, schoon hoogstwschl. overbodig, is van een zich geheel bij het bovenstaande aansluitende logica, dat zal je wel willen toegeven.

Bergen, Zondag
12 Nov. '39.

6405Over een op handen zijnde Duitse aanval op Nederland, zie Bw TB-DP 4, p. 404.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie