E. du Perron
aan
G. Stuiveling

Bergen, 12 november 1939

Geachte Heer Stuiveling,

Wij gaan Maandag (dus morgen) al naar Den Haag,6406 plotseling daarheen geroepen door Ter Braak. Dat onderhoud met dien uitgever hier zal dus wel niet doorgaan. Bovendien, op 't oogenblik spreekt niemand meer over iets anders dan den duitschen inval, slechte sfeer voor oude Lebak-zaken.

Wilt u mij die dokumenten dus, mèt uw opinie, naar Den Haag sturen? Het adres is: bij de fam. Batten, Sportlaan 125.

U bij voorbaat dankend,

EduPerron

Bergen, Zondag
12 Nov. '39.

6406Het is niet zeker of de familie DP op 13 of 14 november 1939 naar Ter Braak ging; vgl. 3868, 3869, 3870 en 3871.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie