E. du Perron
aan
C. van Wessem

Bergen, 10 november 1939

Bergen, 10 Nov. '39.

Beste Constant,

Sinds zoowat 1½ maand ben ik terug in Holland, maar we zaten vnl. hier in Bergen, Nesdijk 19, niet ver van Jany. Ik heb verscheidene keeren naar je geïnformeerd, maar niemand kende je juiste adres en iedereen waande je nog in het Bloemendaalsche. Tot vanmorgen, toevallig, Jany een papier kreeg van de Slauerhoff-commissie, waarop je adres voorkwam. Ik schrijf nu meteen om je te zeggen dat ik tegen 20 dezer in Den Haag denk te zijn (we moeten nog een pension zoeken, maar je kunt me altijd bereiken bij Menno of bij de fam. Batten, Sportlaan 125) en dat ik je dan zoo gauw mogelijk hoop terug te zien. En waar is Kelk?6398 Nog steeds in Parijs of toch ook al naar dit land teruggekeerd? Als dit laatste 't geval is, wil je me dan eens zijn adres opgeven.

Hoe gaat het? Wat schreef je den laatsten tijd? Waar werk je nu aan?6399

Hartelijke groeten van steeds je

Eddy

6398C.J. Kelk (1901-1981), die zich in 1934 in Zuid-Frankrijk (Cagnes) had gevestigd, keerde eind 1939 naar Nederland (Broek in Waterland) terug (zie C.J. Kelk, Ik keek alleen, p. 53 e.v. en vgl. ook 3682 n 5).
6399Tussen 1936 en 1940 publiceerde Van Wessem Margreet vervult de wet (Arnhem 1936), De Ruyter (Den Haag 1937), Slauerhoff-herinneringen (= DVB 15 (1938) schrift to (oktober)) Koning-stadhouder Willem III (Den Haag 1939) en de vertaling van Infamous army door Georgette Heyer onder de titel Waterloo (Den Haag 1939). In 1940 verscheen Jacht op Bonaparte, een Talleyrand-roman.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie