E. du Perron
aan
E. van Moerkerken

Bergen, 8 november 1939

Bergen, 8 Nov. '39

Beste v. M.,

Wil je me - liefst omgaand - 4 afdrukken van dat ‘goedgekeurde’ portret van me zenden op paspoort-formaat? Ze moeten naar Parijs en er is haast bij. Ik zou me hier in Bergen voor deze stomme formaliteit laten kieken als er een fotograaf was, - nu gaat dat niet.

Ik zond den jongen dichter Pierre H. Dubois naar je toe met een boodschap die ook met de kiekerij te maken heeft.6358 Hoe vond je 'm?

Dit in haast. Je

EdP.

6358Hoogstwaarschijnlijk het in 3871 bedoelde cliché.
vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie